Numbers - Numeromuodon käyttäminen taulukon soluissa

background image

Numeromuodon käyttäminen taulukon soluissa

Voit käyttää numeromuotoa muotoillaksesi desimaalilukujen, tuhaterottimien ja
negatiivisten arvojen esitystapaa.

Kun haluat määritellä numeromuodon, joka näyttää kaksi desimaalisijaa, ei yhtään
tuhaterotinta sekä negatiiviset numerot negatiivisen etumerkin kanssa, valitse yksi
tai useampi solu ja osoita sitten muokkauspalkissa Numeromuoto-painiketta. Muuta
desimaalisijojen lukumäärää käyttämällä lähellä olevia Vähennä desimaalisijoja- ja Lisää
desimaalisijoja -painikkeita.

Numeromuoto-painike

Vielä tarkemmin voit hallita numeromuotoa käyttämällä Soluasetuksia.

Numeromuodon määrittäminen Soluasetusten avulla:

1

Valitse solu tai solut.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Soluasetukset-painiketta.

3

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Numero.

4

Jos haluat määritellä, kuinka monta desimaalia luvusta näkyy, käytä Desimaalit-kenttää.

Jos arvossa on useampi desimaali, kuin olet määritellyt näkymään, desimaaliarvoa ei
katkaista, vaan se pyöristetään. Jos esimerkiksi solu on muotoiltu näyttämään kaksi
desimaalia, arvo 3,456 näkyy muodossa 3,46, ei 3,45.

5

Voit määritellä negatiivisten arvojen esitystavan valitsemalla vaihtoehdon Desimaalit-

kentän vieressä olevasta ponnahdusvalikosta.

6

Jos haluat määritellä, näytetäänkö tuhaterotin, valitse tai poista valinta kohdasta

Tuhaterotin.