Numbers - Keston muodon käyttäminen taulukon soluissa

background image

Keston muodon käyttäminen taulukon soluissa

Käytä keston muotoa arvoille, jotka kuvaavat ajan lisäyksiä. Näitä ovat esimerkiksi
viikot, päivät, tunnit, minuutit, sekunnit ja millisekunnit.

Kun haluat määrittää keston muodon, valitse yksi tai useampia soluja, valitse
muokkauspalkin Solumuodot-ponnahdusvalikosta Kesto ja määritä muoto käyttämällä
Soluasetuksia.

Keston muodon määrittäminen valituille soluille Soluasetuksia käyttäen:

1

Valitse solu tai solut.

2

Jos Soluasetukset eivät ole vielä auki, avaa ne osoittamalla työkalupalkissa Asetukset ja

osoittamalla sitten Soluasetukset -painiketta.

3

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Kesto.

4

Yksikkömerkit-säätimen avulla voit valita yksiköt, jotka haluat näyttää keston arvoa

varten.
Oletusarvoisesti näytetään tunnit, minuutit ja sekunnit (t, min ja s).
Kun haluat valita yksittäisen yksikön, vedä liukusäätimen vasenta tai oikeaa päätä
keskustaa kohti, kunnes se ei voi lyhentyä enempää. Osoita sitten liukusäätimen
keskustaa ja vedä se sitten sen yksikön päälle, jota haluat käyttää.
Kun haluat valita useamman kuin yhden yksikön, muuta liukusäätimen kokoa ja vedä
sitä, kunnes se on niiden yksiköiden päällä, joita haluat käyttää.

5

Valitse näytön muoto Muoto-ponnahdusvalikosta.