Numbers - Taulukon solujen reunusten muotoileminen

background image

Taulukon solujen reunusten muotoileminen

Voit muuttaa taulukon solujen reunusviivojen paksuutta ja väriä. Voit myös kätkeä
minkä tahansa solun reunuksen.

Taulukon solujen reunuksten muotoileminen:

1

Valitse solun reunuksen osat, joita haluat muotoilla. Ohjeita on kohdassa ”Taulukon

solun reunojen valitseminen” sivulla 59.

2

Käytä muokkauspalkin tai Taulukkoasetusten säätimiä.

Valitse viivan
väri osoittamalla
tähän.

Valitse viivan tyyli
osoittamalla tähän.

Valitse viivan paksuus
osoittamalla tähän.

Piirrä-ponnahdusvalikko: Mahdollistaa viivan tyylin valinnan. Valitse Ei mitään, jos
haluat kätkeä reunukset.
Viivan paksuus: Säätää viivan paksuutta.
Värivalitsin: Mahdollistaa viivan värin valinnan.

background image

Kun osoitat värivalitsinta muokkauspalkissa, näkyviin tulee värimatriisi. Valitse
haluamasi väri osoittamalla sitä matriisissa tai osoita Näytä värit -painiketta avataksesi
Värit-ikkunan, joka sisältää väriin liittyviä lisäasetuksia.

Kun osoitat värivalitsinta Taulukkoasetuksissa, Värit-ikkuna avautuu. Tämän työkalun
käyttöohjeet annetaan kohdassa ”Värit-ikkuna” sivulla 25.