Numbers - Tekstin käsittely taulukon soluissa

background image

Tekstin käsittely taulukon soluissa

Voit hallita taulukon solujen tekstin muotoilua ja tasausta ja voit käyttää etsi-ja-korvaa-
ja oikeinkirjoituksen tarkistus -ominaisuuksia.

Kun kirjoitat tekstiä soluun, Numbers näyttää tekstin, jota voidaan käyttää solun
sisällön täydentämiseen muualla taulukossa esiintyneen samanlaisen tekstin pohjalta.
Voit käyttää ehdotettua tekstiä, jos se on soveltuvaa tai voit jatkaa kirjoittamista
ja ohittaa ehdotukset. Voit poistaa automaattiset ehdotukset käytöstä poistamalla
valinnan ”Näytä automaattinen viimeistelyluettelo taulukkosarakkeessa” Numbers-
asetusten Yleiset-osiossa.

Voit käsitellä taulukon solujen sisältämää tekstiä seuraavilla tekniikoilla:
Voit lisätä rivinvaihdon painamalla Optio-Rivinvaihto.

m

Jos ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun” on valittuna Taulukkoasetusten

m

taulukkovalinnoissa, voit lisätä kappaleenvaihdon painamalla rivinvaihtonäppäintä.
Muussa tapauksessa paina Optio-Rivinvaihto.
Voit myös osoittaa kaavapalkkiin ja osoittaa muokkauspalkin rivinvaihtopainiketta.
Voit lisätä taulukkoon sarkaimen painamalla Optio-Sarkain.

m

Voit myös osoittaa kaavapalkkiin ja osoittaa muokkauspalkin sarkainpainiketta.
Kun haluat säätää tekstin tasausta, käytä muokkauspalkin tasauspainikkeita.

m

Tasaa teksti vasemmalle, keskelle tai oikealle,
tasaa molemmat reunat tai tasaa teksti
vasemmalle ja numerot oikealle.

Tasaa teksti solujen ylä- tai
alareunaan tai keskelle.

82

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

background image

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

83

Tekstiasetukset antavat sinulle lisää tekstin muotoiluvaihtoehtoja (osoita
työkalupalkissa Asetukset ja osoita Tekstiasetukset-painiketta).
Lisätietoja on kohdassa ”Tekstin tasauksen, välistyksen ja värin asettaminen” sivulla 183.
Kun haluat hallita kirjasimen määritteitä, käytä muokkauspalkin tekstin

m

muotoilupainikkeita.

Valitse kirjasin.

Valitse kirjasinleikkaus.

Valitse kirjasinkoko.

Valitse tekstin väri.

Voit käyttää myös Kirjasimet-ikkunaa (osoita työkalupalkissa Kirjasimet).
Jos haluat lisätietoja, katso ”Tekstin koon ja ulkoasun muotoileminen” sivulla 176.
Kun haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen, noudata kohdan ”

m

Väärin kirjoitettujen sanojen

etsiminen” sivulla 202 ohjeita.
Jos haluat etsiä tekstiä ja mahdollisesti korvata sitä, katso ohjeita kohdasta ”

m

Tekstin

etsiminen ja korvaaminen” sivulla 204.
Kun haluat välttää sen, että Numbers tulkitsee kirjoittamasi numerona, käytä

m

tekstimuotoa. Katso lisätietoja kohdasta ”Tekstimuodon käyttäminen taulukon
soluissa” sivulla 104.
Huomaa: Teksti jätetään huomiotta funktioissa, jotka käyttävät arvoja
laskutoimituksiin.