Numbers - Taulukon solujen automaattinen täyttäminen

background image

Taulukon solujen automaattinen täyttäminen

Automaattisen täytön avulla voit käyttää yhden tai useamman solun sisältöä lisättäessä
automaattisesti arvoja vierekkäisiin soluihin.

Eri tapoja täyttää taulukon soluja automaattisesti:
Voit sijoittaa solun sisällön ja täytön vierekkäisiin soluihin valitsemalla solun ja

m

vetämällä sen oikeassa alakulmassa olevan täyttökahvan niiden solujen yli, joihin
haluat sijoittaa sisällön ja täytön.
Mikä tahansa valittuun soluun liittyvä data, solun muoto, kaava tai täyttö sijoitetaan,
mutta kommentteja ei sijoiteta. Jos jokin kohdesolu sisältää dataa, automaattinen
täyttö korvaa ne kopioidulla datalla.
Kun haluat sijoittaa solun sisällön ja täytön yhteen tai useampaan soluun samalla rivillä

m

tai sarakkeessa, valitse kaksi tai useampia vierekkäisiä soluja ja valitse jokin seuraavista:
Lisää > Täyttö > Täytä oikealle: Antaa valituille soluille saman arvon kuin
äärimmäisenä vasemmalla olevassa valitussa solussa.
Lisää > Täyttö > Täytä vasemmalle: Antaa valituille soluille saman arvon kuin
äärimmäisenä oikealla olevassa valitussa solussa.
Lisää > Täyttö > Täytä ylös: Antaa valituille soluille saman arvon kuin äärimmäisenä
alhaalla olevassa valitussa solussa.
Lisää > Täyttö > Täytä alas: Antaa valituille soluille saman arvon kuin äärimmäisenä
ylhäällä olevassa valitussa solussa.
Mikä tahansa valittuun soluun liittyvä data, solun muoto, kaava tai täyttö sijoitetaan,
mutta kommentteja ei sijoiteta. Jos jokin kohdesolu sisältää dataa, automaattinen
täyttö korvaa ne kopioidulla datalla.
Voit myös lisätä soluihin arvoja arvomallien pohjalta. Jos solu sisältää esimerkiksi

m

viikonpäivän tai kuukauden, voit valita solun ja vetää sitä oikealle tai alaspäin
lisätäksesi seuraavan viikonpäivän tai kuukauden viereiseen soluun.
Jos haluat luoda uusia arvoja numeeristen mallien pohjalta, valitse kaksi tai useampia
soluja ennen vetämistä. Jos valitut solut sisältävät esimerkiksi luvut 1 ja 2, kahteen
viereiseen soluun lisätään luvut 3 ja 4, kun vedät osoittimen niiden poikki. Jos taas
valitut solut sisältävät luvut 1 ja 4, kahteen viereiseen soluun lisätään luvut 7 ja 10, kun
vedät osoittimen niiden poikki (arvot suurenevat aina kolmella).
Automaattinen täyttö ei muodosta pysyvää riippuvuussuhdetta ryhmän solujen välille.
Voit muuttaa soluja automaattisen täytön jälkeen ilman, että se vaikuttaa muihin
soluihin.

84

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

background image

Luku 4

Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

85