Numbers - Numeroiden käsittely taulukon soluissa

background image

Numeroiden käsittely taulukon soluissa

Jotkut laskutoimituksia suorittavat taulukoiden toiminnot, kuten kaavat ja funktiot,
tarvitsevat lukuarvoja sisältäviä soluja.

Voit käsitellä taulukon solujen sisältämiä lukuja seuraavilla tekniikoilla:
Käytä numeerisessa solussa vain numeroita (0 - 9) tai jotain seuraavista merkeistä: plus-

m

merkki (+), miinus-merkki (–), kaarisulut ( ), kauttaviiva (/), valuuttasymboli (esimerkiksi
€), prosenttimerkki (%), piste (.), iso tai pieni e-kirjain.
Voit kirjoittaa soluun joitakin merkkejä (kuten %) tai voit käyttää soluun muotoa, kuten

m

kohdassa ”Taulukon solun arvojen ulkoasun muotoileminen” sivulla 93 kuvataan.
Jos haluat negatiivisen luvun, kirjoita sen eteen miinusmerkki (–).

m

Kun kirjoitat taulukon soluun luvun, joka ei mahdu näkyviin, Numbers muuntaa luvun.

Kun desimaaliluku ei mahdu soluun, se pyöristetään. Esimerkiksi luvusta

Â

1,77777777777777777777 tulee 1,77777777777778.
Kun kokonaisluku ei mahdu soluun, se näytetään tieteellisessä muodossa.

Â

Esimerkiksi luvusta 77777777777777777777 tulee 7,777778E+19.
Tieteellisessä muodossa luvut näkyvät kymmenen potenssin avulla esitettyinä.
Eksponentti näkyy E:n jälkeen.

background image

Jos muunnettu luku ei edelleenkään mahdu, se leikkaantuu. Katso ehdotuksia
kohdasta ”Sisällön näyttäminen, kun se ei mahdu taulukon soluun” sivulla 85.

Ohjeita kaavojen ja funktioiden käyttöön taulukon soluissa on kohdassa ”Omien
kaavojen luominen” sivulla 130.