Numbers - Ehdollisen muotoilun muuttaminen ja hallitseminen

background image

Ehdollisen muotoilun muuttaminen ja hallitseminen

Voit käyttää seuraavia tekniikoita:
Kun haluat löytää kaikki taulukon solut, joilla on samat ehdolliset muotoilusäännöt

m

kuin tietyllä solulla, valitse solu, osoita Soluasetuksissa Näytä säännöt ja osoita sitten
Valitse kaikki. Vastaavilla säännöillä varustetut solut valitaan taulukossa.

Kun haluat poistaa kaiken ehdollisen muotoilun, joka liittyy taulukon soluihin, valitse

m

solut, osoita Soluasetuksissa Näytä säännöt ja osoita sitten Tyhjennä kaikki säännöt.
Kun haluat käyttää samaa ehdollista muotoilua eri taulukoiden soluihin, valitse solu,

m

jonka sääntöjä haluat käyttää uudestaan, valitse Muokkaus > Kopioi, valitse yksi tai
useampia soluja eri taulukossa ja valitse sitten Muokkaus > Sijoita.
Kun haluat lisätä tai poistaa ehdollisen muotoilusäännön, osoita lisäys- (+) tai

m

poistopainiketta (–) ehdollisen muotoilun ikkunassa.
Kun haluat muuttaa sääntöä, määritä uudestaan sen ponnahdusvalikkovaihtoehdot,

m

testiarvot tai muotoilu. Seuraavassa on muutamia tekniikoita soluviittauksina
määritettyjen testiarvojen käsittelyyn:
Jos haluat poistaa testiarvon, joka on soluviittaus, osoita testiarvokenttää ja paina
poistonäppäintä.
Jos haluat korvata soluviittauksen toisella, osoita testiarvokenttää ja osoita toista solua
samassa taulukossa tai eri taulukossa.
Jos haluat korvata tekstimuotoisen testiarvon soluviittauksella, osoita testiarvokenttää,
osoita pientä sinistä ympyrää ja osoita sitten taulukon solua.