Numbers - Ehdollisen muotoilun käyttäminen taulukon solujen arvojen valvontaan

background image

Ehdollisen muotoilun käyttäminen taulukon solujen arvojen

valvontaan

Ehdollinen muotoilu muuttaa solun ulkoasua, kun solu sisältää tietyn arvon, tähän
viitataan alla testiarvona.

Kun haluat käyttää ehdollista muotoilua, valitse yksi tai useampia soluja ja määritä
sitten yksi tai useampia sääntöjä. Säännöt määrittävät, mitkä visuaaliset tehosteet
liitetään soluihin, kun ne sisältävät testiarvon.

Voit esimerkiksi määrittää säännön, joka täyttää solun sinisellä, kun se sisältää nollan,
säännön joka näyttää solun arvon lihavoituna mustalla, jos se on suurempi kuin 0 ja
säännön joka täyttää solun punaisella, jos sen arvo on vähemmän kuin 0.

Useisiin soluihin käytetyt säännöt aktivoivat ehdollisen muotoilun kaikissa soluissa,
jotka sisältävät testiarvon.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

luodaan sääntöjä

”Ehdollisten muotoilusääntöjen
määrittäminen” sivulla 86

poistetaan kaikki ehdollinen muotoilu
soluista, muutetaan sääntöjä, etsitään soluja,
jotka käyttävät samaa ehdollista muotoilua,
kopioidaan/sijoitetaan ehdollinen muotoilu
taulukoiden välillä

”Ehdollisen muotoilun muuttaminen ja
hallitseminen” sivulla 89