Numbers - Taulukon lisääminen

background image

Taulukon lisääminen

Useimmissa työpohjissa on valmiina yksi tai useampi taulukko, mutta voit myös lisätä
taulukoita Numbers-dokumenttiisi.

Taulukoita voidaan lisätä seuraavasti:
Osoita työkalupalkissa Taulukot ja valitse ponnahdusvalikosta ennalta määritetty

m

taulukko.
Voit lisätä ponnahdusvalikkoon omat ennalta määritetyt taulukot. Katso ohjeet
kohdasta ”Uudelleen käytettävien taulukoiden määrittäminen” sivulla 55.
Valitse Lisää > Taulukko >

m

taulukkotyyppi.

Voit luoda uuden taulukon olemassa olevan taulukon solun pohjalta tai useista

m

vierekkäisistä soluista valitsemalla solun tai solut ja vetämällä sitten valinnan
välilehden tyhjään kohtaan. Jos haluat säilyttää valittujen solujen alkuperäisessä
taulukossa käytetyt arvot, pidä Optio-näppäintä painettuna vetäessäsi.
Jos haluat lisätietoja solujen valitsemistekniikoista, katso ”Taulukoiden ja niiden osien
valitseminen” sivulla 56.
Kun haluat luoda uuden taulukon olemassa olevan taulukon koko rivin tai sarakkeen

m

pohjalta, osoita riviin tai sarakkeeseen liittyvää viitepalkkia, paina viitepalkkia, vedä rivi
tai sarake välilehden tyhjään kohtaan ja vapauta sitten viitepalkki. Jos haluat säilyttää
sarakkeen tai rivin alkuperäisessä taulukossa käytetyt arvot, pidä Optio-näppäintä
painettuna vetäessäsi.