Numbers - Taulukkotyökalujen käyttäminen

background image

Taulukkotyökalujen käyttäminen

Voit muotoilla taulukkoa ja sen sarakkeita, rivejä, soluja ja solujen arvoja erilaisilla
Numbers-työkaluilla.

Voit hallita taulukon ominaisuuksia seuraavasti:
Valitse taulukko osoittamalla sen nimeä Välilehdet-osiossa ja muotoile taulukko

m

nopeasti muokkauspalkissa. ”Taulukon valitseminen” sivulla 57 kertoo muita tapoja
valita taulukko.

Järjestä taulukkosolujen teksti.

Muotoile solun reunoja.

Lisää soluun taustaväri.

Muotoile solujen arvoja.

Hallitse ylä- ja

alaotsakkeita.

Näytä tai kätke taulukon nimi.

Muotoile taulukko-

solujen tekstiä.

background image

Käytä Taulukkoasetuksissa taulukkokohtaisia säätimiä, kuten kenttiä, joiden avulla

m

voit säätää tarkasti sarakkeen leveyttä ja rivin korkeutta. Avaa Taulukkoasetukset
osoittamalla työkalupalkissa Asetukset ja sitten Taulukkoasetukset-painiketta.

Lisää taulukon nimi.

Yhdistä tai jaa

valitut solut.

Säädä rivien ja
sarakkeiden kokoa.

Aseta solun reunojen tyyli,
leveys ja väri.

Lisää soluun väri tai
kuva.

Muuta Rivinvaihto- ja

Sarkain-näppäinten

toimintaa.

Lisää tai poista 1 - 5
yläotsakeriviä,
otsakesaraketta tai
alaotsakeriviä.

Muotoile solujen arvoja Soluasetusten avulla. Voit esimerkiksi asettaa raha-arvoja

m

esittäviin soluihin näkymään valuuttasymbolit. Solumuodot määrittelevät, miten
soluarvot esitetään, mutta ne eivät koskaan muuta laskutoimituksissa käytettyjä
soluarvoja. Esimerkiksi, solu, jonka todellinen arvo on 4,29 saatetaan esittää muodossa
4,3, mutta laskutoimituksissa käytetään arvoa 4,29.
Voit myös asettaa ehdollisen muotoilun. Voit esimerkiksi asettaa solun näkymään
punaisena, kun sen arvo ylittää tietyn luvun.
Avaa Soluasetukset osoittamalla työkalupalkissa Asetukset ja osoita Soluasetukset-
painiketta.

Asetukset-ikkunan yläosan
painikkeilla avataan
kymmenen asetusikkunaa:
Dokumentti-, Välilehti-,
Taulukko-, Solu-, Kaavio-,
Teksti-, Grafiikka-, Mittayksikkö-,
Linkki- ja QuickTime-asetukset.

50

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

51

Voit luoda Grafiikka-asetuksilla visuaalisia erikoistehosteita, kuten varjoja. Avaa

m

Grafiikka-asetukset osoittamalla työkalupalkissa Asetukset ja sitten Grafiikka-asetukset-
painiketta.
Voit säätää taulukoiden ulkoasua nopeasti ja yhtenäisesti tyylien avulla. Lisätietoja on

m

kohdassa ”Taulukkotyylit” sivulla 121.
Voit järjestää taulukon nopeasti uudelleen käyttämällä taulukon solua valitessasi

m

näkyviä viitepalkkeja ja kahvoja, valita kaikki rivin tai sarakkeen solut, lisätä rivejä tai
sarakkeita ja tehdä paljon muuta. ”Taulukon solun valitseminen” sivulla 57 kuvailee,
miten taulukon solu valitaan.

Siirrä taulukkoa vetämällä
taulukon kahvaa.

Viitepalkin kirjaimia voidaan
käyttää sarakeviittauksissa.

Lisää yksi sarake osoittamalla
sarakekahvaa. Lisää useampi
sarake vetämällä kahvaa.

Viitepalkin numeroita

voidaan käyttää

riviviittauksissa.

Lisää rivejä vetämällä sarake- ja
rivikahvaa alas. Lisää sarakkeita
vetämällä sitä oikealle. Lisää
samalla kertaa sekä rivejä että
sarakkeita vetämällä sitä viistosti.

Lisää yksi rivi osoittamalla rivikahvaa.
Lisää useampi rivi vetämällä kahvaa.

Kaavojen kanssa työskennellessäsi voit myös käyttää viitepalkkeja (”Soluihin
viittaaminen kaavoissa” sivulla 135 kertoo miten tämä tehdään).
Voit käyttää oikotievalikkoa valitsemalla taulukon solun tai soluja ja osoittamalla

m

uudelleen pitäen samalla Ctrl-näppäintä painettuna.

background image

Voit myös käyttää sarakkeiden ja rivien viitepalkeissa olevia ponnahdusvalikoita.

Voit lisätä ja muokata kaavoja Kaavan muokkaajan ja kaavapalkin avulla.

m

Yksityiskohtaisia tietoja on kohdissa ”Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen
Kaavan muokkaajalla” sivulla 130 ja ”Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen
kaavapalkilla” sivulla 131.
Voit lisätä ja muokata funktioita Funktioselaimella. Katso lisätietoja kohdasta

m

”Funktioiden lisääminen kaavoihin” sivulla 132.