Numbers - Taulukon solun valitseminen

background image

Taulukon solun valitseminen

Kun valitset solun, sen reunat näkyvät korostettuina.

Kun valitaan solu, myös taulukon yläreunan ja sivujen viitepalkit näkyvät.

Yhden taulukon solun valitseminen:

1

Siirrä osoitin solun päälle. Osoitin muuttuu valkoiseksi ristiksi.

2

Osoita solua.

Kun solu on valittuna, voit siirtää valinnan viereiseen soluun käyttämällä Sarkain-,
Rivinvaihto- ja nuolinäppäimiä. Taulukkoasetusten taulukkovalintojen alla olevan
Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun -kohdan valinnan poistaminen muuttaa
rivinvaihto- ja sarkainnäppäinten toimintaa. Poista valintaneliön valinta, jos haluat
rivinvaihtonäppäimen toimivan rivinvaihtona solussa, mikä on hyödyllistä, kun kirjoitat
soluun kokonaisia tekstikappaleita.

background image

Valitse

Jos rivinvaihtonäppäimen
asetus on valittuna

Jos rivinvaihtonäppäimen
asetus ei ole valittuna

seuraava solu oikealla

Paina Sarkain.
Jos painat Sarkain-näppäintä,
kun sarakkeen viimeinen solu
valitaan, taulukkoon lisätään
uusi sarake.
Jos lisäät tai muutat viimeisen
sarakkeen dataa, voit lisätä
uuden sarakkeen painamalla
Sarkain-näppäintä kaksi kertaa.

Paina Sarkain.
Jos painat Sarkain-näppäintä
sarakkeen viimeisessä solussa,
seuraavan rivin ensimmäinen
solu valitaan.
Jos painat Sarkain-näppäintä
taulukon viimeisessä solussa,
taulukkoon lisätään uusi rivi.

edeltävä solu

Paina Vaihto-Sarkain.

Paina Vaihto-Sarkain.
Jos painat Vaihto-Sarkain
sarakkeen ensimmäisessä
solussa, seuraavan rivin
viimeinen solu valitaan.

seuraava solu alhaalla

Paina Nuoli alas tai Rivinvaihto.
Jos olet käyttänyt Sarkain-
näppäintä solusta toiseen
siirtyessäsi, rivinvaihtonäppäintä
painamalla valituksi tulee
seuraava solu sen solun alta,
mistä aloitit Sarkain-näppäimellä
siirtymisen.
Jos painat rivinvaihtonäppäintä,
kun rivin viimeinen solu on
valittuna, taulukkoon lisätään
uusi rivi.
Jos lisäät tai muutat viimeisen
solun dataa, voit lisätä
uuden rivin painamalla
rivinvaihtonäppäintä kaksi
kertaa.

Paina Nuoli alas.

seuraava solu ylhäällä

Paina Nuoli ylös tai Vaihto-
Rivinvaihto.

Paina Nuoli ylös tai Vaihto-
Rivinvaihto.