Numbers - Taulukon solujen ryhmän valitseminen

background image

Taulukon solujen ryhmän valitseminen

Voit valita vierekkäisiä tai toisistaan erillään olevia soluja.

Voit valita soluryhmän seuraavasti:
Jos haluat valita vierekkäisiä taulukon soluja, valitse yksi solu ja pidä Vaihto-näppäintä

m

painettuna valitessasi vierekkäisiä soluja.
Voit myös osoittaa yhtä solua, pitää hiiren painiketta painettuna ja vetää sitten
solualueen yli.

58

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

59

Voit valita toisistaan erillään olevia taulukon soluja pitämällä Komento-näppäintä

m

painettuna samalla, kun valitset soluja. Voit poistaa ryhmässä olevan solun valinnan
Komento-osoittamalla.