Numbers - Taulukon yläotsakerivien tai otsakesarakkeiden lisääminen

background image

Taulukon yläotsakerivien tai otsakesarakkeiden lisääminen

Voit käyttää otsakerivejä ja -sarakkeita rivien ja sarakkeiden otsikointiin. Otsakerivit ja
-sarakkeet on muotoiltu siten, että ne erottuvat muista (runko)riveistä ja sarakkeista.
Yläotsakerivit ovat aina suoraan ylimmän runkorivin yläpuolella. Otsakesarakkeet ovat
aina suoraan vasemmanreunimmaisen runkosarakkeen vasemmalla puolella.

Voit käyttää jopa viittä yläotsakeriviä ja viittä otsakesaraketta. Useat otsikot ovat
hyödyllisiä, kun haluat määrittää nimiä kahdelle tai useammalle otsakesarakkeelle tai
yläotsakeriville. Kun haluat muotoilla otsikon juoksemaan useille riveille tai useisiin
sarakkeisiin, yhdistä otsikon solut kohdassa ”Taulukon solujen yhdistäminen” sivulla 90
kuvatulla tavalla.

64

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

65

Jos taulukko sisältää sekä yläotsakerivit että otsakesarakkeet, ylhäältä vasemmalla
olevan solun tai solujen katsotaan kuuluvan osaksi otsakeriviä. Otsakesarakkeet
näkyvät minkä tahansa yläotsakerivien alla.

Yläotsakerivit ja otsakesarakkeet voidaan asettaa näkymään taulukon alussa ja kullakin
sivulla, jos taulukko ulottuu pidemmälle kuin yhdelle sivulle. Osoita tulostusnäkymässä
sopivaa otsakepainiketta muokkauspalkissa ja valitse Toista yläotsakerivit jokaisella
sivulla. Jos taulukko ulottuu useammalle sivulle, otsakerivin tai -sarakkeen tekstin
muokkaaminen tai ulkoasun muuttaminen vaikuttaa koko taulukkoon.

Lisätietoja tulostusnäkymästä on kohdassa ”

Â

Välilehden jakaminen sivuille” sivulla 43.

Kun haluat saada lisätietoja otsakkeiden pitämisestä näkyvissä silloin, kun et

Â

työskentele tulostusnäkymässä, katso lisätietoja kohdasta ”Taulukon yläotsakerivien
ja otsakesarakkeiden lukitseminen” sivulla 66.

Seuraavassa on tapoja lisätä tai poistaa yläotsakerivejä tai otsakesarakkeita:
Jos taulukossa ei ole otsakkeita, lisää otsake valitsemalla taulukko ja osoittamalla

m

muokkauspalkin Otsake-painiketta.
Voit poistaa otsakkeen osoittamalla sitä uudelleen.
Osoita työkalupalkin Otsake-painikkeen vieressä olevaa kolmiota ja valitse lisättävien

m

yläotsakerivien tai otsakesarakkeiden määrä ponnahdusvalikosta. Poista kaikki
yläotsakerivit tai otsakesarakkeet valitsemalla 0.

Lisää otsakesarake.

Lisää yläotsakerivejä.

Jos haluat poistaa yläotsakerivin tai otsakesarakkeen, pidä osoitinta yläotsakerivin tai

m

otsakesarakkeen viitepalkin päällä kunnes näet valikkonuolen. Osoita nuolta ja valitse
ponnahdusvalikosta ”Poista rivi” tai ”Poista sarake”.

background image

Valitse taulukko tai sen sisältämä elementti. Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita

m

Taulukkoasetukset-painiketta ja osoita haluamaasi Ylä- ja alaotsakkeet -painiketta.
Valitse ponnahdusvalikosta yläotsakerivien tai otsakesarakkeiden määrä.
Valitse taulukko tai sen elementti ja valitse sitten Taulukko > Yläotsakerivit

m

tai Taulukko > Otsakesarakkeet. Valitse sitten alivalikosta yläotsakerivien tai
otsakesarakkeiden määrä.
Voit muuntaa ylimmän rivin yläotsakeriviksi tai äärimmäisenä vasemmalla olevan

m

sarakkeen otsakesarakkeeksi. Pidä osoitinta runkorivin tai -sarakkeen viitepalkin yllä
nähdäksesi sen valikkonuolen. Osoita nuolta ja valitse sitten ponnahdusvalikosta
Muunna otsakeriviksi tai Muunna otsakesarakkeeksi. Nämä komennot ovat
käytettävissä vain kun yläotsakerivejä tai otsakesarakkeita on enintään neljä.

Otsakesolut helpottavat taulukon soluissa olevien kaavojen lukemista ja luomista.
Lisätietoja löytyy kohdasta ”Soluihin viittaaminen kaavoissa” sivulla 135.