Numbers - Taulukon rivien suodattaminen

background image

Taulukon rivien suodattaminen

Voit kätkeä ne taulukon rivit, jotka eivät sisällä määrittämiäsi arvoja.

Kun lajittelet taulukon soluja, kätkettyjen rivien arvot otetaan huomioon.

Näytettävien rivien ehtojen määrittäminen:

1

Osoita taulukkoa.

2

Osoita työkalupalkissa Järjestä uudelleen tai avaa Järjestä uudelleen -ikkuna

valitsemalla viitepalkin ponnahdusvalikosta Näytä lisävalinnat.

3

Tuo suodatussäätimet näkyviin osoittamalla suodatuskolmiota.

4

Valitse sarake, jonka arvoja haluat käyttää suodatusehtojen luomiseen.

5

Määritä sarakkeen arvo näytettäville riveille käyttämällä jäljellä olevia säätimiä.

6

Kun haluat käyttää muita suodatusehtoja, määritä jokainen lisättävä ehto osoittamalla

lisäyspainiketta (+).
Jos valitset ”on ylimmässä n arvossa” tai ”on alimmassa n arvossa,” kaikki ylä- tai ala-n-
arvoja vastaavat arvot näytetään, mikä voi olla enemmän kuin n.

Huomaa: Et voi lisätä taulukkoon uusia rivejä ennen kuin lopetat rivien lajittelun. Kun
haluat lopettaa taulukon rivien suodattamisen, poista Järjestä uudelleen -ikkunassa
valinta kohdasta ”Näytä keskenään täsmäävät rivit”.