Numbers - Taulukon rivien lajitteleminen

background image

Taulukon rivien lajitteleminen

Voit järjestää arvot nousevaan tai laskevaan järjestykseen joissakin tai kaikissa
sarakkeen soluissa. Lajiteltavia soluja sisältävät rivit järjestetään uudelleen. Otsakesoluja
ei lajitella.

Lajittelu ottaa huomioon kätkettyjen rivien ja sarakkeiden arvot.

Eri tapoja lajitella soluja:
Jos haluat järjestää koko taulukon järjestämällä sarakkeessa olevat solut, valitse

m

sarakkeen viitepalkista ”Lajittele nousevasti” tai ”Lajittele laskevasti”.

70

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

71

Voit myös osoittaa taulukkoa ja osoittaa sitten työkalupalkissa Järjestä uudelleen
tai avata Järjestä uudelleen -ikkunan valitsemalla viitepalkin ponnahdusvalikosta
Näytä lisävalinnat. Tuo lajittelusäätimet näkyviin osoittamalla lajittelukolmiota. Valitse
ponnahdusvalikosta ”Valitse koko taulukko” ja valitse sitten muista ponnahdusvalikoista
sarake ja lajittelujärjestys.

Jos haluat järjestää vain osan taulukosta, valitse rivit, jotka haluat järjestää, avaa Järjestä

m

uudelleen -ikkuna ja valitse ponnahdusvalikosta Lajittele valitut rivit. Valitse sitten
muista ponnahdusvalikoista sarake, jonka mukaan järjestetään, ja lajittelujärjestys.
Kun haluat lajitella arvot uudelleen niiden muuttamisen jälkeen, avaa Järjestä

m

uudelleen -ikkuna ja osoita Lajittele nyt.
Jos haluat järjestää taulukon yhden sarakkeen mukaan ja sitten toisen sarakkeen

m

mukaan, avaa Järjestä uudelleen -ikkuna ja valitse vaihtoehto kolmesta
ponnahdusvalikosta. Osoita sitten lisäyspainiketta (+) ja valitse toisen lajittelun
valinnat.
Voit lisätä lajitteluehtoja osoittamalla lisäyspainiketta (+) uudelleen.

Seuraavassa taulukossa esitetään, kuinka erityyppistä dataa lajitellaan nousevaan tai
laskevaan järjestykseen.

Datan tyyppi

Nouseva järjestys

Laskeva järjestys

Teksti

aA–zZ

Zz–Aa

Päiväykset

Vuosi (varhaisin ensin), sitten
kuukausi (tammikuu ensin),
sitten päivä (1–31)

Vuosi (myöhäisin ensin), sitten
kuukausi (joulukuu ensin), sitten
päivä (31–1)

Numbers

–2, –1, 0, 1 jne.

1, 0, –1, –2 jne.

Pelkkää tekstiä sisältävät ja
pelkkiä numeroita sisältävät
solut sekaisin

–2, –1, 0, 1 jne., sitten aA–zZ

Zz–Aa, sitten 1, 0, –1, –2 jne.

Sekä tekstiä että numeroita
sisältävät solut

Numerolla alkavat arvot ensin
(1z, 1Z, a1, A1)

Kirjaimella alkavat arvot ensin
(A1, a1, 1A, 1z)

Tyhjät solut

Alhaalla

Alhaalla

Looginen operaattori (TOSI,
EPÄTOSI)

Tekstin alapuolella ja tyhjän
solun yläpuolella

Tekstin yläpuolella