Numbers - Taulukon rivien ja sarakkeiden kätkeminen

background image

Taulukon rivien ja sarakkeiden kätkeminen

Voit kätkeä tietyt rivit tai sarakkeet, kun haluat välttää niiden näyttämistä, mutta et
kuitenkaan halua poistaa niitä. Kun rivi tai sarake on kätkettynä, sitä ei voida muotoilla
uudelleen, yhdistää, jakaa tai käsitellä muulla tapaa. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta
mihinkään kätkettyä solua käyttävään kaavaan. Lisäksi lajittelu ottaa kätketyt arvot
huomioon.

Kun rivi tai sarake on kätkettynä, näet viitepalkkien rivinumeroissa tai sarakkeiden
kirjaimissa välin.

Seuraavassa on tapoja kätkeä ja näyttää rivejä ja sarakkeita:
Kun haluat kätkeä yksittäisen rivin tai sarakkeen, valitse rivin tai sarakkeen viitepalkin

m

ponnahdusvalikosta Kätke rivi tai Kätke sarake.
Kun haluat kätkeä useita rivejä tai sarakkeita, valitse niissä kussakin rivit tai solu
ja valitse sitten viitepalkin ponnahdusvalikosta Kätke valitut rivit tai Kätke valitut
sarakkeet.

background image

Kun haluat näyttää taulukon kaikki kätketyt rivit ja sarakkeet, valitse taulukko tai sen

m

elementti ja valitse sitten Taulukko > Näytä kaikki rivit tai Taulukko > Näytä kaikki
sarakkeet.
Voit myös valita nämä komennot mistä tahansa viitepalkin ponnahdusvalikosta.
Kun haluat näyttää välittömästi rivin yläpuolella olevat kätketyt rivit tai välittömästi

m

sarakkeen vasemmalla puolella kätkettynä olevat rivit, osoita rivin tai sarakkeen
viitepalkkia ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Näytä rivit rivien numerot tai Näytä
sarakkeet sarakkeiden kirjaimet.

Kun haluat näyttää rivit tai sarakkeet, jotka ovat kätkettyinä valitulla rivien tai

m

sarakkeiden alueella, valitse alue ja valitse sitten minkä tahansa valitun rivin tai
sarakkeen ponnahdusvalikosta Näytä valitut rivit.

Rivit tai sarakkeet, jotka ovat kätkettyinä Numbers-taulukoissa, poistetaan kopioitaessa
taulukoita muihin iWork-ohjelmiin.

Rivejä ja sarakkeita, joissa on yhdistettyjä soluja, ei voida kätkeä.