Numbers - Taulukon alaotsakerivien lisääminen

background image

Taulukon alaotsakerivien lisääminen

Voit käyttää alaotsakerivejä, kun haluat kiinnittää huomiota taulukon alariveihin.
Alaotsakerivit on muotoiltu siten, että ne erottuvat muista (runko)riveistä. Alaotsakerivi
käsittää kaikkien sarakkeiden alimmat solut.

Voit käyttää jopa viittä alaotsakeriviä. Kun haluat muokata alaotsakkeen
juoksemaan sarakkeisiin, yhdistä alaotsakkeen solut kohdassa ”Taulukon solujen
yhdistäminen” sivulla 90 kuvatulla tavalla.

66

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

67

Seuraavassa on tapoja lisätä ja poistaa alaotsakerivejä:
Jos taulukossa ei ole alaotsakkeita, lisää alaotsake valitsemalla taulukko ja osoittamalla

m

muokkauspalkin Alaotsake-painiketta.
Voit poistaa alaotsakkeen osoittamalla sitä uudelleen.
Osoita työkalupalkin Alaotsake-painikkeen vieressä olevaa kolmiota ja valitse

m

lisättävien alaotsakerivien määrä ponnahdusvalikosta. Poista kaikki alaotsakerivit
valitsemalla nolla.

Lisää
alaotsakerivejä.

Jos haluat poistaa alaotsakerivin, pidä osoitinta alaotsakerivin viitepalkin päällä, osoita

m

valikkonuolta ja valitse ponnahdusvalikosta ”Poista rivi” tai ”Poista sarake”.
Valitse taulukko tai sen sisältämä elementti. Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita

m

Taulukkoasetukset-painiketta ja osoita Alaotsake-painiketta. Valitse ponnahdusvalikosta
alaotsakerivien määrä.
Valitse taulukko tai jokin sen elementti ja valitse sitten Taulukko > Alaotsakerivit. Valitse

m

sitten alivalikosta alaotsakerivien määrä.