Numbers - Taulukkoluokkien ja ‑aliluokkien hallitseminen

background image

Taulukkoluokkien ja ‑aliluokkien hallitseminen

Seuraavassa on luokkien hallintatapoja:
Jos haluat siirtää rivin kategoriasta toiseen, valitse rivi ja vedä se uuteen kategoriaan.

m

Kun haluat siirtää luokkaa taulukon sisällä, osoita luokan luokkarivin viitepalkkia ja
vedä luokka uuteen paikkaan.
Kun haluat siirtää luokan tason verran ylös- tai alaspäin, osoita Järjestä uudelleen tai

m

avaa Järjestä uudelleen -ikkuna valitsemalla viitepalkin ponnahdusvalikosta Näytä
lisävalinnat. Osoita sarakkeen vieressä olevaa Siirrä ylös -painiketta tai Siirrä alas
-painiketta.
Voit myös osoittaa luokkarivin viitepalkin ponnahdusvalikkoa ja valita sitten Ylennä
(siirtääksesi luokan korkeammalle tasolle) tai Alenna (siirtääksesi sen alemmalle
tasolle).
Jos haluat muotoilla luokkarivin, valitse yksi tai useampia soluja ja muokkaa

m

taustatäyttöä tai tekstityyliä käyttämällä muokkauspalkin Grafiikka-asetuksia.
Muutoksia käytetään kaikkiin nykyisen luokkarivin soluihin ja kaikkiin muihin saman
tason luokkariveihin.

78

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

79

Kun haluat näyttää arvot automaattisesti laskettuina käyttäen solun arvoja sarakkeen

m

luokassa tai aliluokassa, osoita luokkarivin solua ja osoita sitten kolmiota.

Osoita kolmiota

saadaksesi laskentatavat

näkyviin.

Valitse numeerinen laskentatapa (Välisumma, Keskiarvo jne.) esittääksesi
laskutoimitusten tulokset numeerisina arvoina (paitsi päiväys-, aika- ja kestoarvot);
valitse Määrä nähdäksesi ei-tyhjien solujen määrän.

Ei-tyhjien solujen määrä

Kun haluat näyttää näytettävänä olevan laskutoimituksen lajin, valitse laskentatyypin
valinnan jälkeen ponnahdusvalikosta Näytä funktion nimi.

Funktion nimi näkyy

Kun haluat poistaa solun sisällön luokkarivillä, valitse solun ponnahdusvalikosta Tyhjä.

m

Kun haluat näyttää luokan nimen solussa, valitse Luokkanimi.
Kun haluat lisätä uuden rivin luokkaan tai aliluokkaan, valitse rivin soluviittauksen

m

ponnahdusvalikosta Lisää rivi ylle tai Lisää rivi alle. Kun uusi rivi lisätään, luokka-
arvosarakkeiden soluille määritetään arvot luokkaa tai aliluokkaa varten kohdassa,
johon rivi sijoitettiin.
Kun haluat kätkeä rivit, valitse ne ja valitse rivin viitepalkin ponnahdusvalikosta Kätke

m

valitut rivit.
Valitun alueen runkorivit ovat kätkettyinä, mutta luokkarivit pysyvät näkyvissä.

background image

Jos haluat laajentaa tai pienentää kaikki saman tason luokat tai aliluokat, valitse

m

Laajenna kaikki tai Pienennä kaikki soluviittausponnahdusvalikosta miltä tahansa riviltä
samalla tasolla, jonka haluat laajentaa tai pienentää.
Jos haluat pienentää kaikkien tasojen kaikki luokat ja aliluokat, pidä Optio-näppäintä

m

painettuna samalla, kun osoitat kolmiota minkä tahansa luokkarivin vasemman reunan
lähellä.
Jos yksi tai useampi saman tason luokka on pienennetty, Optio-osoittaminen laajentaa
kaikki luokat.
Jos yksi tai useampi saman tason luokka on laajennettu, Optio-osoittaminen pienentää
kaikki luokat.

80

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

81

Tässä luvussa kerrotaan, miten taulukon solujen ja niiden

sisällön kanssa työskennellään.

Sisällön lisääminen taulukon soluihin

Voit käyttää monenlaisia tekniikoita taulukon solujen lisäämiseen.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

taulukon solujen arvoja lisätään, korvataan,
kopioidaan, sijoitetaan ja siirretään

”Taulukon solujen arvojen lisääminen ja
muokkaaminen” sivulla 81

taulukon soluja muotoillaan, niiden tekstiä
tasataan ja etsi-ja-korvaa- ja oikeinkirjoituksen
tarkistus -ominaisuuksia käytetään

”Tekstin käsittely taulukon soluissa” sivulla 82

numeeristen soluarvojen kanssa työskennellään

”Numeroiden käsittely taulukon
soluissa” sivulla 83

automaattista täyttöä käytetään soluarvojen
toistamiseen lähekkäisissä soluissa

”Taulukon solujen automaattinen
täyttäminen” sivulla 84

Taulukon solujen arvojen lisääminen ja muokkaaminen

Voit lisätä sisältöä soluihin ja muuttaa ja poistaa sitä.

Näin voit lisätä ja muokata arvoja:
Jos solu on tyhjä, valitse se ja kirjoita arvo. ”

m

Taulukon solun valitseminen” sivulla 57

kuvailee, miten soluja valitaan.
Jos haluat korvata solussa jo olevaa sisältöä, valitse solu ja valitse kaksoisosoittamalla,

m

mitä haluat korvata. Halutessasi voit valita lisää sisältöä korvattavaksi pitämällä Vaihto-
näppäintä painettuna. Korvaa valittu sisältö kirjoittamalla uusi sisältö.
Jos haluat korvata kaiken solun sisällön, valitse solu ja aloita kirjoittaminen.

m

Jos ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun” ei ole valittuna Taulukkoasetuksissa,
voit myös valita solun ja painaa rivinvaihto- tai Enter-näppäintä, jolloin kaikki solun
sisältö valitaan, ja aloittaa sitten kirjoittamisen.

4