Numbers - Sarakkeiden lisääminen taulukkoon

background image

Sarakkeiden lisääminen taulukkoon

Eri tapoja lisätä sarakkeita:
Jos haluat lisätä sarakkeen valitun solun jälkeen, paina Optio-nuoli oikealle.

m

Jos haluat lisätä sarakkeen ennen valittua solua, paina Optio-nuoli vasemmalle.
Kun haluat lisätä yksittäisen sarakkeen, pidä osoitinta sarakkeen viitepalkin päällä

m

nähdäksesi sen valikkonuolen. Osoita nuolta ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Lisää
sarake ennen tai Lisää sarake jälkeen. Voit myös valita sarakkeen ja valita sitten nämä
komennot Taulukko-valikosta.
Kun haluat lisätä useita sarakkeita, valitse lisättävien sarakkeiden määrä (valitse

m

kolme saraketta, jos haluat lisätä kolme saraketta). Kun haluat lisätä sarakkeita tietyn
sarakkeen jälkeen, varmista, että valittuna äärimmäisenä oikealla oleva sarake on se,
jonka jälkeen haluat uudet sarakkeet lisättävän. Kun haluat lisätä sarakkeita ennen
tiettyä saraketta, varmista, että valittuna äärimmäisenä vasemmalla oleva sarake on se,
jota ennen haluat uudet sarakkeet lisättävän. Valitse sitten jokin yläpuolella olevista
komennoista.
Voit käyttää Sarkain-näppäintä sarakkeen lisäämiseen taulukon oikealle puolelle,

m

kun ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun” on valittuna Taulukkoasetusten
taulukkovalinnoissa.
Paina Sarkain-näppäintä, kunnes viimeinen solu on valittuna. Paina sarkainta kahdesti,
jos olet juuri lisännyt solun arvon tai muuttanut sitä ja muokkaat edelleen solua.
Kun haluat lisätä yhden tai useita sarakkeita taulukon oikealle puolelle, voit käyttää

m

ylhäällä oikealla olevaa sarakekahvaa. Se näkyy, kun solu on valittuna.
Jos haluat lisätä sarakkeen taulukon oikeaan reunaan, osoita sarakkeen kahvaa kerran.
Jos haluat lisätä useita sarakkeita taulukon oikeaan reunaan, vedä sarakkeen kahvaa tai
rivin ja sarakkeen kahvaa (oikeassa alakulmassa) oikealle.
Jos haluat lisätä rivejä ja sarakkeita samalla kertaa, vedä rivin ja sarakkeen kahvaa
viistosti.
Voit jakaa solut kahteen samanlaiseen sarakkeeseen. ”

m

Taulukon solujen

jakaminen” sivulla 91 kertoo, miten se tehdään.