Numbers - Rivien lisääminen taulukkoon

background image

Rivien lisääminen taulukkoon

Voit lisätä rivejä taulukkoon tai taulukon loppuun.

Jos taulukko sisältää alaotsakerivin, taulukon alaosaan lisätyt rivit lisätään
alaotsakerivin yläpuolelle. Jos taulukkoon liittyy suodatusehtoja, siihen ei voida lisätä
uusia rivejä rivien suodattamisen lopettamista; katso ohjeita kohdasta ”Taulukon rivien
suodattaminen” sivulla 72.

Jos kaikki uuden rivin yläpuolella olevan sarakkeen runkosolut sisältävät saman kaavan
tai soluohjauksen, kaava tai soluohjaus toistuu uudella rivillä.

Eri tapoja lisätä rivejä:
Jos haluat lisätä rivin valitun solun yläpuolelle, paina Optio-nuoli ylös.

m

Jos haluat lisätä rivin valitun solun alapuolelle, paina Optio-nuoli alas.
Voit lisätä yksittäisen rivin tietyn rivin ylä- tai alapuolelle pitämällä osoitinta rivin

m

viitepalkin päällä, osoittamalla valikkonuolta ja valitsemalla ponnahdusvalikosta ”Lisää
rivi ylle” tai ”Lisää rivi alle”.
Voit myös osoittaa riviä ja valitsemalla Taulukko > ”Lisää rivi ylle” tai Taulukko > ”Lisää
rivi alle”.
Kun haluat lisätä useita rivejä, valitse lisättävien rivien määrä (valitse kolme riviä, jos

m

haluat lisätä kolme riviä). Kun haluat lisätä rivejä tietyn rivin jälkeen, varmista, että
valittuna oleva alarivi on se, jonka jälkeen haluat uudet rivit lisättävän. Kun haluat lisätä
rivejä ennen tiettyä riviä, varmista, että valittuna oleva ylärivi on se, jota ennen haluat
uudet rivit lisättävän. Valitse sitten Taulukko > ”Lisää rivejä yläpuolelle” tai Taulukko >
”Lisää rivejä alapuolelle”.
Voit lisätä rivin taulukon loppuun painamalla rivinvaihtonäppäintä viimeisen solun

m

ollessa valittuna. Paina rivinvaihtonäppäintä kahdesti, jos olet juuri lisännyt solun arvon
tai muuttanut sitä ja muokkaat edelleen solua.
Jos ”Rivinvaihtonäppäin siirtää seuraavaan soluun” ei ole valittuna Taulukkoasetusten
taulukkovalinnoissa, paina rivin viimeisessä solussa Sarkain-näppäintä
rivinvaihtonäppäimen sijasta.
Kun haluat lisätä yhden tai useita rivejä taulukon loppuun, voit käyttää alhaalla

m

vasemmalla olevaa rivikahvaa. Se näkyy, kun solu on valittuna.
Jos haluat lisätä rivin taulukon loppuun, osoita rivin kahvaa kerran.
Jos haluat lisätä useita rivejä taulukon loppuun, vedä rivin kahvaa tai rivin ja sarakkeen
kahvaa (oikeassa alakulmassa) alaspäin.
Jos haluat lisätä rivejä ja sarakkeita samalla kertaa, vedä rivin ja sarakkeen kahvaa
viistosti.
Voit jakaa solut kahteen samanlaiseen riviin. ”

m

Taulukon solujen jakaminen” sivulla 91

kertoo miten se tehdään.

62

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 3

Taulukoiden käyttäminen

63