Numbers - Rivien ja sarakkeiden järjestäminen uudestaan

background image

Rivien ja sarakkeiden järjestäminen uudestaan

Voit siirtää tai kopioida rivin tai sarakkeen toiseen paikkaan samassa taulukossa tai
toisessa taulukossa käyttäen rivin tai sarakkeen viitepalkkia.

Näin voit valita rivejä ja sarakkeita:
Kun haluat siirtää sarakkeen tai rivin toiseen paikkaan samassa taulukossa tai toiseen

m

taulukkoon, osoita sarakkeen tai rivin viitepalkkia ja sitten osoita ja vedä viitepalkkia.
Vapauta palkki, kun lihavoitu viiva korostaa haluamasi sijainnin sarakkeelle tai riville.

background image

Kun haluat sijoittaa rivin tai sarakkeen kopion jonnekin muualle taulukossa tai

m

toiseen taulukkoon, osoita viitepalkkia ja pidä sitten Optio-näppäintä ja viitepalkkia
painettuina vetäessäsi sarakkeen tai rivin haluttuun paikkaan.
Voit myös kopioida tai siirtää yksittäisen solun tai ryhmän vierekkäisiä soluja
taulukon sisällä tai taulukoiden välillä. Ohjeita on kohdassa ”Solujen kopioiminen ja
siirtäminen” sivulla 92.