Numbers - Ylä- ja alaotsakkeiden lisääminen välilehdelle

background image

Ylä- ja alaotsakkeiden lisääminen välilehdelle

Voit asettaa saman tekstin näkymään useilla välilehden sivuilla. Sivun yläreunassa
toistuvasti näkyviä tietoja kutsutaan yläotsakkeeksi ja sivun alareunassa toistuvasti
näkyviä tietoja alaotsakkeeksi.

Voit kirjoittaa oman tekstisi ylä- tai alaotsakkeeseen tai voit käyttää muotoiltuja
tekstikenttiä. Muotoiltujen tekstikenttien avulla voit lisätä ylä- ja alaotsakkeisiin
tekstiä, joka päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi lisäät päivämääräkentän,
siinä näkyy ajantasainen päivämäärä aina, kun avaat laskentataulukon. Vastaavasti
sivunumerokenttiä käytettäessä sivunumeroita päivitetään sitä mukaa, kun lisäät
asiakirjaan sivuja tai poistat siitä sivuja.

Ylä- tai alaotsakkeen sisällön määritteleminen:

1

Osoita työkalupalkissa Sisältö ja valitse Näytä tulostusnäkymä.

2

Näet ylä- ja alaotsakkeiden alueet pitämällä osoitinta lähellä sivun ylä- tai alareunaa.

Voit myös osoittaa työkalupalkissa Sisältö ja valita Näytä asettelu.

3

Voit lisätä tekstiä ylä- tai alaotsakkeeseen sijoittamalla lisäyskohdan ylä- tai

alaotsakkeen alueelle ja lisäämällä tekstiä.

4

Jos haluat lisätä otsakkeeseen sivunumeroita tai muita muuttuvia arvoja, katso ohjeet

kohdasta ”Sivunumeroiden ja muiden muuttuvien arvojen lisääminen” sivulla 200.