Numbers - Sivutuksen järjestyksen asettaminen

background image

Sivutuksen järjestyksen asettaminen

Tulostusnäkymässä sivut voidaan järjestää vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas. Tämä
järjestys määrittää, miten dokumentti tulostetaan tai viedään PDF-tiedostoksi.

Sivutusjärjestyksen asettaminen:
Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Välilehtiasetukset-painiketta ja osoita osion

m

Sivun asettelu -alueella ylhäältä alas- tai vasemmalta oikealle -painiketta.