Numbers - Sivun marginaalien asettaminen

background image

Sivun marginaalien asettaminen

Tulostusnäkymässä jokaisella välilehden sivulla näkyvät marginaalit (tyhjä tila
välilehden sisällön reunan ja paperin reunan välissä). Näytöllä näitä marginaaleja
merkitsevät vaaleanharmaat viivat, jotka näkyvät asettelunäkymässä.

Välilehden sivumarginaalien asettaminen:

1

Valitse välilehti Välilehdet-osiossa.

2

Osoita työkalupalkissa Näkymä, valitse ”Näytä tulostusnäkymä” ja osoita sitten

työkalupalkissa Näkymä ja valitse Näytä asettelu.

3

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Välilehtiasetukset-painiketta.

4

Aseta marginaalien leveys sivun vasemmassa, oikeassa, ylä- ja alareunassa syöttämällä

arvot kenttiin Vasen, Oikea, Ylä ja Ala.

5

Aseta ylä- ja alaotsakkeen ja sivun ylä- ja alareunan välinen etäisyys syöttämällä arvot

kenttiin Yläotsake ja Alaotsake.

Tulosta laskentataulukko käyttäen suurinta mahdollista tulostusaluetta millä
tahansa käyttämälläsi tulostimella valitsemalla Käytä tulostimen marginaaleja.
Kaikki Välilehtiasetuksissa mahdollisesti määritellyt marginaaliasetukset ohitetaan
tulostettaessa.

background image

48

Tässä luvussa kerrotaan, miten taulukoita ja niiden rivejä ja

sarakkeita lisätään ja muotoillaan.

Useissa muissa luvuissa tarjotaan ohjeita, joissa keskitytään taulukoiden tiettyihin
aspekteihin.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

taulukon soluja ja niiden sisältöä hallitaan

Luku 4, ”Työskenteleminen taulukon solujen
kanssa,” sivulla 81

taulukkotyylejä käytetään taulukoiden
muotoiluun

Luku 5, ”Työskentely taulukkotyyleillä,” sivulla 121

kaavoja käytetään taulukon soluissa

Luku 6, ”Kaavojen käyttäminen
taulukoissa,” sivulla 126

taulukon solujen arvot esitetään kaavioissa

Luku 7, ”Kaavioiden luominen datasta,” sivulla 143

Taulukoiden kanssa työskenteleminen

Voit käyttää useita erilaisia tekniikoita taulukoiden luomiseen ja niiden ominaisuuksien,
koon ja sijainnin hallitsemiseen.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

lisätään taulukoita

”Taulukon lisääminen” sivulla 49

käytetään taulukkotyökaluja

”Taulukkotyökalujen käyttäminen” sivulla 49

suurennetaan tai pienennetään taulukoita

”Taulukon koon muuttaminen” sivulla 52

muutetaan taulukoiden paikkaa

”Taulukoiden siirtäminen” sivulla 53

taulukoille määritetään nimiä

”Taulukoiden nimeäminen” sivulla 54

väriä ja muita visuaalisia tehosteita käytetään
taulukoissa

”Taulukoiden ulkoasun parantaminen” sivulla 54

määritetään taulukkoja käytettäväksi
myöhemmin uudelleen

”Uudelleen käytettävien taulukoiden
määrittäminen” sivulla 55

jaetaan taulukoita iWork-ohjelmien kesken

”Taulukoiden kopioiminen iWork-ohjelmien
välillä” sivulla 56

3