Numbers - Sivujen numeroiminen

background image

Sivujen numeroiminen

Voit näyttää sivunumerot sivun ylä- tai alaotsakkeessa.

Välilehden sivujen numeroiminen:

1

Valitse välilehti.

2

Osoita työkalupalkissa Sisältö ja valitse Näytä tulostusnäkymä.

3

Osoita työkalupalkissa Sisältö ja valitse Näytä asettelu, jotta näet ylä- ja alaotsakkeet.

Näet ylä- ja alaotsakkeet myös pitämällä osoitinta sivun ylä- tai alalaidan päällä.

4

Lisää sivunumero osoittamalla ensimmäistä ylä- tai alaotsaketta ja noudattamalla

kohdan ”Sivunumeroiden ja muiden muuttuvien arvojen lisääminen” sivulla 200
ohjeita.

5

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Välilehtiasetukset-painiketta ja määrittele

sitten ensimmäisen sivun numero.

46

Luku 2

Numbers-laskentataulukkojen luominen, tallentaminen ja hallinta

background image

Luku 2

Numbers-laskentataulukkojen luominen, tallentaminen ja hallinta

47

Jos haluat jatkaa sivunumerointia edellisestä valitusta välilehdestä, valitse Jatka
edellisestä välilehdestä.
Jos haluat aloittaa välilehden sivunumeroinnin tietystä numerosta, käytä Aloita-
kenttää.