Numbers - Välilehden jakaminen sivuille

background image

Välilehden jakaminen sivuille

Tulostusnäkymää käyttämällä voit katsella välilehteä yksittäisille sivuille jaoteltuna
ja siirtää objekteja ja muuttaa niiden kokoa, kunnes saavutat haluamasi asettelun
tulostettavalle välilehdelle tai PDF-versiolle. Voit myös lisätä ylä- ja alaotsakkeita,
sivunumeroita ynnä muuta.

Näytä tai kätke tulostus-
näkymä osoittamalla tähän.

Pienennä tai suurenna kaikkia välilehden
objekteja liukusäätimellä.

Alaotsakealue

Yläotsakealue

Valitse sivujen suurennus-

/pienennystaso, jolloin

näet enemmän tai

vähemmän sivuja.

Osoita tähän katsoaksesi

sivuja pystysuuntaisina.

Osoita tähän katsoaksesi

sivuja vaakasuuntaisina.

Näin voit näyttää tai kätkeä tulostusnäkymän:
Osoita työkalupalkissa Sisältö ja valitse sitten Näytä tulostusnäkymä tai Kätke

m

tulostusnäkymä.
Valitse Arkisto > Näytä tulostusnäkymä tai Arkisto > Kätke tulostusnäkymä.

m

background image

Valitse Sisältö > Näytä tulostusnäkymä tai Sisältö > Kätke tulostusnäkymä.

m

Osoita sivusymbolia sivuzoomaussäätimen vieressä pohjan vasemmassa alakulmassa.

m

Kun käytät tulostusnäkymää, vasemman alakulman ponnahdusvalikosta valitsemasi
zoomaustaso määrää, kuinka montaa sivua voit katsella ikkunassa kerralla.

Voit valita arkin asetuksia, kuten suunnan ja marginaalit, erikseen jokaiselle välilehdelle
Välilehti-asetuksissa.

Kirjoita välilehden nimi.
Pienennä tai suurenna kaikkia
välilehden objekteja.

Aseta paperin suunta ja
sivujärjestys.

Aseta sivumarginaalit.

Aseta välilehden ensimmäisen
sivun numero.

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

sivun koko asetetaan vastaamaan käyttämäsi
paperin kokoa

”Laskentataulukon sivujen koon
asettaminen” sivulla 45

Ylä- ja alaotsaketekstin asettaminen näkymään
taulukon ylä- ja alareunassa jokaisella sivulla

”Ylä- ja alaotsakkeiden lisääminen
välilehdelle” sivulla 45

välilehden objektien kokoa ja sijaintia muutetaan ”Sivulla olevien kohteiden järjesteleminen

tulostusnäkymässä” sivulla 45

sivuja asetellaan pystyyn tai vaakaan

”Sivun suunnan asettaminen” sivulla 46

sivuja järjestellään vasemmalta oikealle tai
ylhäältä alas

”Sivutuksen järjestyksen asettaminen” sivulla 46

sivunumerot lisätään ylä- ja alaotsakkeisiin

”Sivujen numeroiminen” sivulla 46

välilehtien ja paperin reunojen väliin lisätään
tyhjää tilaa

”Sivun marginaalien asettaminen” sivulla 47

44

Luku 2

Numbers-laskentataulukkojen luominen, tallentaminen ja hallinta

background image

Luku 2

Numbers-laskentataulukkojen luominen, tallentaminen ja hallinta

45