Numbers - Välilehtien lisääminen ja poistaminen

background image

Välilehtien lisääminen ja poistaminen

Näin voit luoda ja poistaa välilehtiä:
Voit lisätä uuden välilehden osoittamalla työkalupalkissa Välilehti-painiketta. Voit myös

m

valita Lisää > Välilehti.
Uusi, esimääritellyn taulukon sisältävä välilehti lisätään Välilehdet-osion alaosaan. Voit
siirtää välilehteä vetämällä sen uuteen paikkaan Välilehdet-osiossa.
Kun lisäät välilehden, Numbers antaa sille oletusnimen, mutta voit muuttaa nimeä
kohdassa ”Välilehtien nimien muuttaminen” sivulla 42 kuvatulla tavalla.

background image

Jos haluat kopioida välilehden, tee jokin seuraavista:

m

Optio-vedä välilehti, jonka haluat kopioida, haluttuun paikkaan Välilehdet-osiossa.

Â

Tee kopio heti valitun välilehden jälkeen valitsemalla Muokkaus > Monista.

Â

Valitse Välilehdet-osiossa kopioitava välilehti, valitse Muokkaus > Kopioi, valitse

Â

sijoituskohtaa edeltävä välilehti ja valitse Muokkaus > Sijoita.

Voit poistaa välilehden ja sen sisällön valitsemalla sen Välilehdet-osiossa ja painamalla

m

poistonäppäintä.