Numbers - Työpohjan suunnittelu

background image

Työpohjan suunnittelu

Numbersin mukana tulleet työpohjat antavat ideoita kaavioiden, taulukkojen ja
muiden objektien suunnitteluun.

Jos haluat luoda oman työpohjan, voit yksinkertaisesti lisätä yrityksesi logon olemassa
olevaan työpohjaan. Tai voit muokata seuraavia Numbers-työpohjien ominaisuuksia:

Taulukkotyylit

Â

Uudelleen käytettävät taulukot, jotka saat esiin osoittamalla työkalupalkissa Taulukot

Â

Eri kaaviotyyppien oletusarvoiset muotoiluasetukset

Â

Tekstilaatikoiden, kuvioiden ja kuvien oletusarvoiset ominaisuudet

Â

Välilehtien määrä ja nimet

Â

Välilehtien ennalta määritelty sisältö, kuten teksti, taulukot ja mediapaikanvaraajat

Â

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

asetetaan työpohjataulukon tyylejä

”Taulukkotyylien määrittely muokatulle
työpohjalle” sivulla 257

luodaan työpohjissa käytettäviä esimääriteltyjä
taulukoita

”Uudelleen käytettävien taulukkotyylien
määrittely muokatulle työpohjalle” sivulla 257

luodaan kaavioita ja muita objekteja työpohjia
varten

”Oletuskaavioiden, tekstilaatikoiden,
kuvioiden ja kuvien määrittely muokatulle
työpohjalle” sivulla 257

luodaan perussisältöä

”Laskentataulukon ennalta määritellyn sisällön
luominen muokattuun työpohjaan” sivulla 259

tallennetaan työpohja

”Muokatun työpohjan tallentaminen” sivulla 261

12

Omien Numbers-

laskentataulukkotyöpohjien

suunnitteleminen

background image

Luku 12

Omien Numbers-laskentataulukkotyöpohjien suunnitteleminen

257