Numbers - Taulukkotyylien määrittely muokatulle työpohjalle

background image

Taulukkotyylien määrittely muokatulle työpohjalle

Työpohjassa on yksi tai useampi taulukkotyyli, joiden avulla voit muotoilla valitun
taulukon yhdellä osoituksella. Taulukkotyylit ovat hyödyllisiä, kun taulukoissa halutaan
käyttää yhdenmukaista muotoilua.

Voit käyttää tai määritellä taulukkotyylejä uudelleen Numbers-työpohjassa tai voit
luoda omia tyylejä. Lisätietoa tästä on kohdassa ”Taulukkotyylit” sivulla 121.