Numbers - Tekstilaatikoiden ja kuvioiden oletusasetusten määritteleminen

background image

Tekstilaatikoiden ja kuvioiden oletusasetusten määritteleminen

Tekstilaatikoiden ja kuvioiden oletusasetukset määrittelevät niiden täytön,
viivan, varjon ja peittävyyden, kun ne lisätään välilehdelle ensimmäisen kerran.
Oletusasetukset myös määrittelevät laatikoihin tai kuvioihin sijoitettavan tekstin
ulkoasun.

Oletustekstilaatikot ja -kuviot määritellään seuraavasti:

1

Lisää objektit välilehdelle.

Lisää tekstilaatikko osoittamalla työkalupalkissa Tekstilaatikko ja osoita sitten
työkalupalkissa Kuviot ja valitse mikä tahansa kuvio.

2

Voit määritellä tekstilaatikossa tai kuviossa olevan tekstin asetukset valitsemalla

objektin, lisäämällä siihen tekstin ja muotoilemalla sitten tekstin ominaisuuksia.
Katso ohjeet kohdasta ”Tekstin koon ja ulkoasun muotoileminen” sivulla 176.

3

Voit asettaa objektiasetukset valitsemalla tekstilaatikon tai kuvion ja

noudattamalla sitten kohdan ”Objektien käsittely, järjestäminen ja niiden ulkoasun
muuttaminen” sivulla 225 ohjeita.

4

Tallenna tekstilaatikko ja kuvio oletusobjekteina.

Voit tallentaa tekstilaatikon valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Muoto >
Lisävalinnat > Määritä oletustyyli tekstilaatikoille.
Voit tallentaa kuvion valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Muoto > Lisävalinnat >
Määrittele oletustyyli kuvioille.

5

Poista tekstilaatikko ja kuvio välilehdeltä.

258

Luku 12

Omien Numbers-laskentataulukkotyöpohjien suunnitteleminen

background image

Luku 12

Omien Numbers-laskentataulukkotyöpohjien suunnitteleminen

259