Numbers - Taulukoiden ja muiden objektien ennalta määritteleminen muokatussa työpohjassa

background image

”Taulukoiden ja muiden objektien
ennalta määritteleminen muokatussa
työpohjassa” sivulla 259

määritellään mediapaikanvaraaja

”Mediapaikanvaraajien luominen muokatussa
työpohjassa” sivulla 260

järjestetään sisältö eri välilehtiin

”Välilehtien ennalta määritteleminen muokatussa
työpohjassa” sivulla 260

Taulukoiden ja muiden objektien ennalta määritteleminen

muokatussa työpohjassa

Voit parantaa käyttäjien tuottavuutta ja tehdä laskentataulukon objekteista
visuaalisesti houkuttelevia lisäämällä työpohjiisi taulukoita, kaavioita, tekstilaatikoita,
kuvia, kuvioita ja muuta valmista sisältöä.

Voit esimerkiksi:

lisätä nimiä taulukoihin ja otsikoita kaavioihin ja niiden akseleihin

Â

lisätä kaavoja ja muuta ennalta määriteltyä sisältöä taulukon soluihin

Â

background image

asettaa soluja siten, että niiden arvot näkyvät tietyllä tavalla (esimerkiksi käyttämällä

Â

numeromuotoa tai valintaneliöitä)
luoda tekstilaatikoita tai kommentteja, jotka antavat ohjeita ja ehdotuksia työpohjan

Â

käyttöön
tehostaa tiettyjen elementtien vaikutusta taulukoissa ja kaavioissa käyttämällä värejä

Â