Numbers - Osoitekirjan tietojen lisääminen uuteen taulukkoon

background image

Osoitekirjan tietojen lisääminen uuteen taulukkoon

Voit käyttää Osoitekirjan tietoja tai vCardeja luodaksesi uuden taulukon, jossa on rivi
kullekin yhteystietokortille.

Näin voit luoda uuden yhteystietoja sisältävän taulukon:
Valitse Osoitekirjassa yksi tai useampi kortti tai ryhmä ja vedä valinta pohjalle.

m

Vedä pohjalle yksi tai useampi vCard.

m

Taulukossa on sarake kullekin Osoitekirja- tai vCard-kentän nimelle, kuten kohdassa
”Sarakkeiden nimien ja Osoitekirja-kenttien nimien vastaavuus” sivulla 244 kerrotaan.
Kuitenkin aluksi näkyvät vain kentät Suku, Etu, Puhelin, Sähköposti ja muut sarakkeet
on kätketty. Jos haluat nähdä kätketyt sarakkeet, valitse Taulukko > Näytä kaikki
sarakkeet. Voit tarpeen mukaan poistaa sarakkeita tai nimetä niitä uudelleen.

background image

248

Tässä luvussa kerrotaan erilaisia tapoja jakaa Numbers-

taulukoita muiden käyttöön.

Tulostamisen ja faksaamisen lisäksi voit jakaa laskentataulukkosi myös sähköisessä
muodossa. Viemällä dokumentin muihin muotoihin voit työskennellä yhdessä Excelin
ja muiden ohjelmien käyttäjien kanssa. Voit myös jakaa laskentataulukoita verkossa ja
käyttämällä Mailia.

Laskentataulukon tulostaminen

Voit käyttää tulostusnäkymää asetellaksesi objekteja välilehden sivuille ennen
tulostamista. Ohjeita on kohdassa ”Välilehden jakaminen sivuille” sivulla 43.
Välilehtiasetuksilla voit asettaa sivun asetuksia, kuten suuntauksen ja marginaalit.

Näin tulostat:

1

Valitse Arkisto > Tulosta.

2

Valitse Tulostin-ponnahdusvalikosta haluamasi tulostin.

3

Kirjoita Kopioita-kenttään haluamasi tulostettavien kopioiden määrä ja valitse

Järjestetty, jos haluat, että kunkin kopion sivut tulostetaan kokonaisuutena
järjestyksessä ennen seuraavan kopion tulostamista. Jos haluat tulostaa kerralla sivut 1,
sitten sivut 2, sitten sivut 3 ja niin edelleen, poista kohdan Järjestetty valinta.

4

Valitse, mitkä välilehdet haluat tulostaa:

Kaikki välilehdet: Tulostaa kaikki laskentataulukon välilehdet.
Nykyinen välilehti: Tulostaa vain sen välilehden, joka oli valittuna avatessasi
tulostusikkunaa.

5

Jos haluat tulostaa luettelon kaikista laskentataulukon kaavoista, valitse Sisällytä

dokumenttiin lista kaikista kaavoista.

6

Osoita Tulosta.

Tietoa muista tulostusasetuksista saat osoittamalla tulostusikkunan Ohjeet-painiketta.

11