Numbers - Työkalupalkki

background image

Työkalupalkki

Yhdellä Numbers-työkalupalkin painikkeiden osoituksella pääset toimintoihin, joita
käytät Numbersilla työskennellessäsi. Sitä mukaa kun opit, mitä toimintoja käytät
eniten, voit lisätä, poistaa ja järjestää uudelleen työkalupalkin painikkeita oman
työskentelytapasi mukaisesti. Voit myös halutessasi kätkeä työkalupalkin valitsemalla
Sisältö > Kätke työkalupalkki ja tuoda sen jälleen näkyviin valitsemalla Sisältö > Näytä
työkalupalkki.

Saat painikkeen toiminnon näkyviin asettamalla osoittimen painikkeen päälle.

Alla näkyvät työkalupalkin oletuspainikkeet. Näytön oikeassa yläkulmassa oleva koko
näytön painike ei tule näkyviin, ellet käytä Mac OS X 10.7:ää (Lionia) tai uudempaa.

Avaa Asetukset-ikkuna,

mediaselain, Värit-ikkuna tai

Fontit-ikkuna.

Lähetä

laskentataulukko

verkkoon.

Lisää kaavio,

tekstilaatikko, kuvio

tai kommentti.

Lisää taulukko.

Lisää kaava tai funktio.

Lajittele, suodata ja

luokittele rivejä.

Lisää välilehti.

Näytä tai kätke tulostusnäkymä,
kommentit ja muuta.

Näytä tai kätke kaikki
laskentataulukon
kaavat ja funktiot.

Katso ja muokkaa

koko näytöllä.

Työkalupalkin muokkaaminen:

1

Valitse Sisältö > Muokkaa työkalupalkkia. Muokkaa työkalupalkkia -arkki tulee näkyviin.

2

Tee haluamasi muutokset työkalupalkkiin.

Jos haluat lisätä kohteen työkalupalkkiin, vedä kohteen symboli työkalupalkkiin. Jos

Â

muokkaat työkalupalkkia toistuvasti, voit lisätä siihen Muokkaa-painikkeen.
Jos haluat poistaa kohteen työkalupalkista, vedä se pois työkalupalkista.

Â

Jos haluat palauttaa työkalupalkkiin oletusarvoisen painikesarjan, vedä

Â

oletusarvoinen sarja työkalupalkkiin.
Jos haluat muuttaa työkalupalkin painikkeiden symbolit pienemmiksi, valitse Käytä

Â

pientä kokoa.

18

Luku 1

Numbersin työkalut ja tekniikat

background image

Luku 1

Numbersin työkalut ja tekniikat

19

Jos haluat näyttää työkalupalkissa vain painikkeiden symbolit tai niiden tekstin,

Â

valitse vastaava vaihtoehto Näytä-ponnahdusvalikosta.
Jos haluat järjestää työkalupalkin kohteet uudelleen, vedä ne uusiin paikkoihin.

Â

3

Osoita Valmis.

Voit myös muokata työkalupalkkia seuraavilla oikoteillä:

Poista kohde työkalupalkista painamalla Komento-näppäintä samalla, kun vedät

Â

kohteen ulos työkalupalkista.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Ctrl-näppäintä samalla kun osoitat kohdetta ja valita
sitten oikotievalikosta Poista kohde.
Siirrä kohde toiseen kohtaanpainamalla Komento-näppäintä samalla kun vedät

Â

kohdetta työkalupalkissa.