Numbers - Mediaselain

background image

Eri tapoja avata Mediaselain:
Osoita Media työkalupalkissa.

m

Valitse Sisältö > Näytä mediaselain.

m

Tapoja lisätä omia kansioita Mediaselaimeen:
Jos haluat lisätä musiikkia sisältävän kansion, osoita Mediaselaimessa Ääni ja vedä

m

sitten haluamasi kansio Finderista Mediaselaimeen.
Jos haluat lisätä valokuvia sisältävän kansion, osoita Mediaselaimessa Valokuvat ja vedä

m

sitten haluamasi kansio Finderista Mediaselaimeen.
Jos haluat lisätä elokuvia sisältävän kansion, osoita Mediaselaimessa Elokuvat ja vedä

m

sitten haluamasi kansio Finderista Mediaselaimeen.

24

Luku 1

Numbersin työkalut ja tekniikat

background image

Luku 1

Numbersin työkalut ja tekniikat

25

Jos haluat oppia, miten

Siirry kohtaan

kuvia tuodaan

”Työskenteleminen kuvien kanssa” sivulla 206

äänitiedostoja lisätään

”Äänitiedoston lisääminen” sivulla 222

elokuvatiedostoja lisätään

”Elokuvatiedoston lisääminen” sivulla 222

Värit-ikkuna

Voit valita tekstiin, taulukon soluihin, solujen reunoihin ja muihin objekteihin
käytettäviä värejä Värit-ikkunasta. Voit myös lisätä värejä muokkauspalkin avulla, mutta
Värit-ikkunassa on kehittyneemmät värinhallintaominaisuudet.

Väriympyrästä valittu väri tulee
näkyviin värilaatikkoon. (Laatikon
kaksi väriä kertovat, että peittävyys
on alle 100 %.)

Tummenna tai vaalenna
väriympyrän sävyjä
liukusäätimellä.

Valitse väri väriympyrästä

osoittamalla.

Tallenna värejä väripalettiin
vetämällä niitä värilaatikosta.

Osoita Etsi-symbolia

ja osoita sitten mitä

tahansa näytöllä olevaa

kohdetta, jonka värin

haluat löytää.

Katso eri värimalleja

osoittamalla painiketta.

Lisää värin läpi-

kuultavuutta vetämällä

Peittävyys-liukusäädintä

vasemmalle.

Voit käyttää Värit-ikkunan väriympyrää värien valitsemiseen. Valitsemasi väri näkyy
laatikossa Värit-ikkunan yläosassa. Voit tallentaa värin myöhempää käyttöä varten
lisäämällä sen väripalettiin.

Jos haluat käyttää Värit-ikkunassa valitsemiasi värejä objektissa, valitse objekti ja
aseta väri vastaavaan värivalitsimeen asetuksissa. Voit osoittaa värivalitsinta yhdessä
asetusosioista ja sitten osoittaa väriä värivalitsimessa. Voit vaihtoehtoisesti vetää värin
väripaletista tai värilaatikosta asetusosiossa olevaan värivalitsimeen.