Numbers - Koko näytön näkymä

background image

Koko näytön näkymä

Jos käytät Numbersia Mac OS X 10.7:ssä (Lionissa) tai uudemmassa, voit katsella
ohjelmaikkunaa koko näytön näkymässä, jolloin voit työskennellä ilman häiriötekijöitä.
Koko näytön näkymässä Numbers-ohjelmaikkuna suurentuu täyttämään koko näytön
siirtyen erilliseen tilaan, jolloin voit helposti vaihtaa Numbersin ja työpöytäsi välillä.

Numbersin näyttäminen koko näytöllä:
Valitse Sisältö > Koko näyttö tai osoita Numbers-ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa

m

koko näytön painiketta (näyttää kahdelta ulospäin osoittavalta nuolelta).

background image

Voit poistua koko näytön näkymästä jollakin seuraavista tavoista:
Paina näppäimistön Esc-näppäintä.

m

Tuo valikkorivi näkyviin siirtämällä osoitin näytön yläosaan ja osoita sitten näytön

m

oikeassa yläkulmassa olevaa koko näytön painiketta.
Valitse Sisältö > Poistu koko näytön tilasta.

m