Numbers - Asetukset-ikkuna

background image

Asetukset-ikkuna

Useimpia laskentataulukon elementtejä voidaan muotoilla Numbers-asetuksilla. Kukin
asetusosio huolehtii muotoilun eri osa-alueesta. Esimerkiksi Soluasetusten avulla voit
muotoilla soluja ja solujen arvoja. Saat Asetukset-ikkunan eri osioiden painikkeiden ja
muiden säätimien toiminnot näkyviin asettamalla osoittimen painikkeen tai säätimen
päälle.

Asetukset-ikkunan yläosan
painikkeilla avataan
kymmenen asetusikkunaa:
Dokumentti-, Välilehti-,
Taulukko-, Solu-, Kaavio-,
Teksti-, Grafiikka-, Mittayksikkö-,
Linkki- ja QuickTime-asetukset.

Laskentataulukolla työskentely voi olla helpompaa, jos avaat useita asetusikkunoita.
Voit esimerkiksi avata sekä Grafiikka- että Soluasetukset voidaksesi käyttää kaikkia
kuva- ja solumuotoiluvalintoja.

Kun asetusikkuna avautuu, saat eri asetuksia näkyviin osoittamalla jotakin ikkunan
yläosassa olevista painikkeista. Kun esimerkiksi osoitat toista painiketta vasemmalta
lukien, saat näkyviin Välilehtiasetukset.

Eri tapoja avata asetusikkuna:
Osoita Asetukset työkalupalkissa.

m

Valitse Sisältö > Näytä asetukset.

m

Voit avata toisen Asetukset-ikkunan valitsemalla Sisältö > Uusi asetusnäkymä.

m

20

Luku 1

Numbersin työkalut ja tekniikat

background image

Luku 1

Numbersin työkalut ja tekniikat

21