Numbers - Tilføje en færdigtegnet figur

background image

Tilføje en færdigtegnet figur

Du kan indsætte færdigtegnede figurer som trekanter, pile, cirkler og rektangler for at
bruge dem som enkle grafiske objekter.

Du tilføjer en færdigtegnet figur på følgende måde:
Klik på Figurer på værktøjslinjen, og vælg derefter en figur på lokalmenuen.

m

Vælg Indsæt > Figur >

m

Figur.

Tryk på Alternativtasten, mens du klikker på Figurer på værktøjslinjen, og vælg derefter

m

en figur på lokalmenuen; markøren skifter til et kryds. Træk hen over arket for at
oprette en figur i den ønskede størrelse. Du bevarer proportionerne i figuren (f.eks.
for at bevare trekanter med lige lange sider) ved at holde Skiftetasten nede, mens du
trækker.

Træk den nye figur til det ønskede sted på arket. Du ændrer figurens konturer ved først
at gøre det muligt at redigere figuren; se “Redigere figurer” på side 206.

Du finder oplysninger om, hvordan du bearbejder og justerer figurer og ændrer deres
generelle objektegenskaber, f.eks. farve, rammeformat (streg), størrelse, retning, skygger
m.m. i “Om bearbejdning, arrangering og ændring af objekters udseende” på side 215.