Numbers - Give en kurve en ny form

background image

Give en kurve en ny form

En måde at oprette en entydig figur på er at omforme konturerne af en færdigtegnet
figur. Denne teknik kan også bruges til at justere kurverne på en speciel figur.

background image

Du ændrer form på en kurve på følgende måde:

1

Tillad redigering af figuren. Du kan få flere oplysninger i “Redigere figurer” på side 206.

Der vises røde punkter på figuren, som viser, at du kan redigere kurverne på disse
punkter.

2

Klik på et rødt punkt på den kurve, du vil ændre form på. Der vises håndtag på begge

sider af det røde punkt.

Du kan også trække et
punkt for at ændre kurven.

Træk et håndtag, eller roter
et af eller begge håndtagene
for at ændre kurven.

3

Du justerer kurven ved at trække det røde punkt eller et af det dets håndtag.

Flyt håndtagene med eller mod uret. Du opnår andre resultater, når du flytter
håndtagene sammen eller hver for sig. Eksperimenter, indtil du opnår den ønskede
effekt.
Hvis du vil flytte håndtagene sammen, skal du holde Alternativtasten nede og derefter
trække et af håndtagene.
Hvis du kun vil flytte et håndtag, skal du trykke på Kommandotasten, mens du trækker
håndtaget.

4

Du kan få mere præcis kontrol med konturerne ved at tilføje flere redigeringspunkter.

Det gør du ved at holde Alternativtasten nede, mens du holder markøren langs
figurens ramme. Når markøren tager form som en blyantspids med et plus (+), skal
du klikke der, hvor du vil tilføje det nye redigeringspunkt. Du kan få flere oplysninger i
“Tilføje, slette og flytte redigeringspunkterne på en figur” på side 207.