Numbers - Oprette figurer

background image

Oprette figurer

Numbers indeholder et udvalg af færdigtegnede figurer, som du kan føje til regneark,
inklusive cirkler, rektangler med skarpe eller afrundede hjørner, stjerner, “talebobler”,
pile m.m. Du kan også oprette dine egne figurer eller ændre streger og konturer på en
færdigtegnet figur.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Tilføjer en færdigtegnet figur

“Tilføje en færdigtegnet figur” på side 205

Tegner dine egne figurer

“Tilføje en speciel figur” på side 205

Redigerer en figurs konturer

“Redigere figurer” på side 206

Ændrer en figurs retning, farve, skygge m.m.

“Om bearbejdning, arrangering og ændring af
objekters udseende” på side 215

204

Kapitel 9

Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

background image

Kapitel 9

Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

205