Numbers - Udfylde et objekt med en dækkende farve

background image

Udfylde et objekt med en dækkende farve

Du kan fylde figurer, tabeller, tabelceller og diagramelementer med en dækkende
farve.

Brug formatlinjen til hurtigt at føje en udfyldningsfarve til et valgt objekt. Klik i feltet
Udfyld, og vælg en farve, eller klik på Vis farver for at åbne farvevinduet og vise flere
muligheder. Brug knappen Opacitet til at justere graden af gennemsigtighed.

Du kan også bruge Info om Grafik til at fylde et objekt med en dækkende farve.

Du ændrer et objekts udfyldningsfarve vha. Info om grafik på følgende måde:

1

Vælg objektet.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om grafik.

3

Vælg Farvefyld på lokalmenuen Fyld.

4

Klik i farvefeltet under lokalmenuen Udfyld for at åbne farvevinduet, og vælg derefter

en farve.
Du kan læse mere om, hvordan du bruger farvevinduet, i “Farvevinduet” på side 24.