Numbers - Forbinde objekter med en streg, der kan justeres

background image

Forbinde objekter med en streg, der kan justeres

Når du vil forbinde to objekter med en streg, er det nemmest at bruge en
forbindelsesstreg (i stedet for at oprette en separat streg som en figur). To objekter,
der er forbundet med en forbindelsesstreg, forbliver forbundet, selv om du ændrer
objekternes placering.

Du forbinder to objekter med en forbindelsesstreg på følgende måde:

1

Hold Kommandotasten nede, mens du vælger de to objekter, du vil forbinde, og vælg

derefter Indsæt > Forbindelsesstreg.
Der vises en lige streg, som forbinder de valgte objekter. Du kan flytte objektet separat,
hvorved forbindelsesstregen mindskes, strækkes og ændrer placering for at holde
objekterne forbundne.

2

Du gør stegen buet ved at trække det hvide redigeringspunkt nær midten af stregen.

Hvis du trækker objekterne til forskellige positioner på et ark, justeres stregens kurve
for at holde objekterne forbundne.

3

Du opretter et mellemrum mellem enden af stregen og et af de forbunde objekter, så

de ikke rører hinanden, ved at trække det blå redigeringspunkt for enden af stregen
væk fra det objekt, det rører ved.
Stregen bevarer mellemrummet mellem sig selv og det forbundne objekt, når du
flytter objekterne.

4

Du ændrer stregfarve, -format, -tykkelse eller slutpunkter ved at formatere dem vha.

kontrolmulighederne på formatlinjen eller i Info om grafik, på samme måde som med
alle andre streger. Der findes flere oplysninger om ændring af disse attributter i “Ændre
objekter” på side 222.