Numbers - Flytte et objekt fremad eller bagud (anbringe objekter i lag)

background image

Flytte et objekt fremad eller bagud (anbringe objekter i lag)

Når objekter overlapper, eller når tekst og objekter overlapper, kan du ændre
rækkefølgen på objekter i stakken.

Du flytter et objekt foran eller bag ved tekst eller et andet objekt på følgende måde:

1

Vælg det objekt, du vil flytte.

2

Du flytter et objekt et lag ad gangen ved at vælge Organiser > Flyt fremad eller

Organiser > Flyt tilbage.

3

Du flytter et objekt helt til toppen eller bunden af stakken ved at vælge Organiser >

"Anbring forrest” eller Organiser > "Flyt bagerst”.

Hvis du ofte anbringer objekter i lag, kan du føje knapperne Forrest, Bagerst, Fremad
og Tilbage til værktøjslinjen, så du kan arbejde mere effektivt. Du kan få oplysninger
om tilpasning af værktøjslinjen i “Værktøjslinjen” på side 18.