Numbers - Spejlvende og rotere objekter

background image

Spejlvende og rotere objekter

Du kan spejlvende og rotere alle objekter. Hvis du f.eks. har et billede af en pil, som du
vil bruge i dit dokument, men har brug for, at pilen peger i en anden retning, kan du
vende billedets retning lodret eller vandret eller få pilen på billedet til at pege i alle
retninger.

Du ændrer et objekts retning på følgende måder:
Du spejlvender et objekt vandret eller lodret ved at vælge objektet og derefter vælge

m

Organiser > Spejlvend vandret eller Organiser > Spejlvend lodret.
Du kan også klikke på Info på værktøjslinjen, klikke på knappen Info om metrik og
derefter på knapperne til spejlvending.
Du roterer et objekt ved at vælge objektet, holde Kommandotasten nede og flytte

m

markøren mod et aktivt vælgehåndtag, indtil den ændres til en kurvet pil med to
hoveder, og derefter trække et vælgehåndtag.
Du roterer et objekt i intervaller på 45 grader ved at holde Skift og Kommando nede,
mens du trækker et vælgehåndtag.
Du kan også klikke på Info på værktøjslinjen, klikke på knappen Info om metrik og
derefter trække rotationshjulet eller bruge vinkelknapperne til at indstille vinklen på
objektet.
Du roterer en figur, samtidig med at du bevarer teksten vandret, ved at vælge > Figur

m

> "Nulstil tekst- og objekthåndtag", når du har roteret figuren.