Numbers - Ændre formatet på rammer

background image

Ændre formatet på rammer

Med figurer, diagramelementer og tekstfelter kan du vælge et stregformat og en -farve
til objektets ramme, eller du kan angive, at der ikke skal være nogen ramme. Du kan
også anbringe en ramme omkring importerede billeder. Læs om, hvordan du ændrer
rammer til tabeller og tabelceller, i “Formatting Table Cell Borders.”

Du kan bruge formatlinjen til at ændre stregformat, -tykkelse og -farve på rammen
rundt om et eller flere valgte objekter.

Vælg en stregfarve.

Vælg et stregformat.

Vælg en stregbredde.

Du kan bruge Info om grafik og farvevinduet til at foretage ekstra justeringer.

Du indstiller rammeformat vha. Info om grafik på følgende måde:

1

Vælg det objekt, du vil ændre.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om grafik.

3

Vælg Streg på lokalmenuen Streg.

224

Kapitel 9

Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

background image

Kapitel 9

Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

225

4

Vælg et stregformat på lokalmenuen.

Indtast stregtykkelsen
i dette felt.
Vælg ender til stregen
på disse lokalmenuer.

Vælg en ubrudt streg,

prikker, en stiplet linje

eller et andet format.

Klik i farveområdet for at
vælge en stregfarve.

5

Du ændrer stregens tykkelse ved at skrive en ny værdi i feltet Streg (eller klikke på

pilene).

6

Du ændrer stregfarven ved at klikke i farvefeltet og vælge en farve.

7

Du giver stregen slutpunkter som pilehoveder eller cirkler ved at vælge venstre og

højre slutpunkt på lokalmenuerne.