Numbers - Arbejde med MathType

background image

Arbejde med MathType

Hvis du har installeret MathType 6, kan du åbne det i Numbers og bruge det til at
skrive matematiske udtryk og ligninger. Når du har oprettet en ligning i MathType 6,
kan du bearbejde den som et billede i Numbers.

Du skriver en ligning med MathType 6 i Numbers på følgende måde:

1

Anbring markøren, hvor ligningen skal vises.

2

Vælg Indsæt > MathType-ligning.

MathType 6 åbner, og ligningen “e=mc

2

” vises.

3

Dobbeltklik på ligningen, og skriv den ønskede ligning vha. programvinduet og

værktøjerne i MathType 6.
Se i hjælpen til MathType 6 for at få oplysninger om, hvordan du bruger dette produkt.

4

Når du er færdig med at skrive ligningen, skal du vælge File > “Close and Return to

Numbers”, og derefter klikke på Yes i det vindue, der vises, for at arkivere ligningen.

5

Træk ligningen til det ønskede sted på arket.

Når du har lukket MathType 6, behandler Numbers ligningen som et objekt, som du
kan ændre placering på, ændre størrelse og retning på, gruppere, lagdele og endda
afmaske som et billede. Men hvis du afmasker ligningen, skal du fjerne afmaskningen,
før du kan redigere den yderligere.

6

Du redigerer ligningen ved at dobbeltklikke på den for at åbne MathType 6 igen.

background image

234

I dette kapitel beskrives, hvordan du føjer oplysninger fra

Adressebog og et vCard til en Numbers-tabel.

Adressebogsfelterne er en rig kilde til navne, telefonnumre, adresser og andre
oplysninger om personer. Du kan bruge oplysninger fra Adressebog til hurtigt at
oprette tabeller, der samler oplysninger, som du skal bruge til erhvervskontakter,
personlige venner, feriebekendtskaber osv.

Bruge adressebogsfelter

Du kan indsætte oplysninger fra adressebogsfelter i Numbers-tabeller. Du kan også
indsætte oplysninger fra et virtuelt adressekort (vCard), som du har fået tilsendt.

Når en tabel har en overskriftsrække, som indeholder navne, der svarer til navne på
adressebogs- eller vCard-felter, kan du tilføje kontaktoplysninger ved at trække kort til
tabellen. Du kan også oprette en ny tabel ved at trække kort til lærredet.

Hvis du vil læse om, hvordan du

Skal du se

De adressebogsfelter, som Numbers understøtter “Overføre navne på kolonner til navne på

adressebogsfelter” på side 235

Hvordan du føjer data fra Adressebog eller et
vCard til en eksisterende tabel

“Føje oplysninger fra Adressebog til en
eksisterende tabel” på side 237

Hvordan du tilføjer data fra Adressebog eller et
vCard og opretter en tabel i et enkelt trin

“Føje oplysninger fra Adressebog til en ny
tabel” på side 238

Hvordan du indsætter kontaktoplysninger og
andre data fra en Numbers-tabel i et Pages-
dokument

Hjælp til Pages eller Brugerhåndbog til Pages ’09

10