Numbers - Fjerne baggrunden eller uønskede elementer fra et billede

background image

Fjerne baggrunden eller uønskede elementer fra et billede

Værktøjet Instant Alpha giver dig mulighed for at gøre dele af et billede gennemsigtigt
for at fjerne billedbaggrunden.

Du får de bedste resultater, hvis du fjerner dækkende farver med skarpe grænser
omkring dem. Du fjerner mindre skarpe områder ved at vælge et mindre område og
gentage handlingen.

Du fjerner uønskede elementer på følgende måde:

1

Vælg billedet.

2

Vælg Format > Instant Alpha.

3

Klik på den farve, du vil gøre gennemsigtig, og træk derefter langsomt hen over den.

Når du trækker, vælges det tilstødende
område, som bruger farver, der ligner
den farve, du klikker på.

Mens du trækker, vokser det valgte, så det omfatter tilstødende områder, der bruger
lignende farve. Du kan kontrollere, hvor meget der vælges af et billede, ved at trække
mindre eller mere.
Hvis du holder Alternativtasten nede, mens du trækker, bliver alle forekomster af den
farve, som du trækker over, fjernet fra billedet.

4

Gentag trin 3 så ofte, du vil.

Når du trækker mere her...

...vælges mere
af billedet.

Du kan altid gendanne de elementer, du har fjernet fra billedet. Du vender tilbage til
originalbilledet ved at vælge Format > Fjern Instant Alpha. Du gendanner elementer
i billedet, som er fjernet vha. Instant Alpha, ved at vælge Rediger > Fortryd Instant
Alpha, indtil elementerne er gendannet.

202

Kapitel 9

Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

background image

Kapitel 9

Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

203