Numbers - Erstatte skabelonbilleder med dine egne billeder

background image

Erstatte skabelonbilleder med dine egne billeder

De fotografier, der vises i hvert Numbers-skabelon, er faktisk medieeksempler. Når
du trækker dine egne billeder til disse eksempler, bliver størrelsen på dine medier
automatisk ændret, de bliver anbragt præcist og indrammet, så de passer til
skabelonen.

Du kan teste, om et billede er et eksempel, ved at pege på det med markøren og se,
om der vises et hjælpemærke med instruktioner om, at du skal trække dit eget arkiv til
eksemplet.

Her er nogle metoder til arbejde med medieeksempler:
Du erstatter et medieeksempel med dit eget billede ved at trække det fra

m

mediebrowseren, Finder eller et andet program til eksemplet.
Du ændrer størrelse på eller flytter et billede inden for et medieeksempel ved at klikke

m

på knappen Rediger maske, som svæver over billedet, når du har anbragt det på
eksemplet. Gør derefter et af følgende:
Du ændrer størrelse på et billede inden for medieeksemplet ved at trække
størrelseshåndtaget over knappen Rediger maske.
Du flytter et billede inden for eksemplet ved at holde markøren på billedet (markøren
kan se ud som en hånd) og trækker billedet til det ønskede sted.
Du erstatter et emne, som du allerede har placeret i et medieeksempel, ved at trække
et nyt arkiv til det. Du behøver ikke at slette det gamle arkiv først.
Du ændrer et medieeksempels plads på et ark ved at trække det.

m

Du fjerner et medieeksempel fra et ark ved at vælge det og trykke på Slettetasten.

m