Numbers - Ændre et billedes lysstyrke, kontrast og andre indstillinger

background image

Ændre et billedes lysstyrke, kontrast og andre indstillinger

Du kan ændre lysstyrke, kontrast og andre indstillinger for at forbedre billedets
kvalitet eller for at oprette interessante effekter. De justeringer, du foretager, har ingen
indflydelse på originalbilledet, men kun på billedets udseende i Numbers.

Du justerer et billede på følgende måde:

1

Vælg billedet.

2

Vælg Oversigt > Vis Juster billede.

Juster kontrasten mellem lyse
mørke og mørke toneniveauer.

Juster farveintensiteten.

Gør farverne varmere

eller koldere.

Juster mængden af røde
eller grønne toner.

Gør fokus skarpere

eller blødere.

Juster skygger og højlys.

Forstå forholdet mellem
skygger og højlys.

Skift mørke og lyse toneniveauer.

Gendan de originale indstillinger.

Juster lysstyrken.

Automatisk

forbedring af farver.

3

Foretag de ønskede justeringer.

Lysstyrke: Ændrer mængden af hvidt i billedet. Når du trækker til højre, øges det hvide
i billedet og får billedet til at fremstå lysere.
Kontrast: Ændrer forskellen mellem de lyse og mørke områder af billedet. Hvis
du øger kontrasten, bliver de lyse dele lysere, og de mørke bliver mørkere. Hvis du
mindsker kontrasten, bliver forskellen mellem lyse og mørke områder mindre. Når du
trækker til højre, bliver kanterne mellem lyse og mørke områder mere skarpe og kan få
et billede til at fremstå som en illustration.
Mætning: Ændrer fyldigheden af farver i billedet. Når du trækker mod højre, bliver
farverne mere fyldige og levende.
Temperatur: Ændrer varmen eller kulden i billedet ved at justere mængden af varme
toner (rød) og kolde toner (blå).
Tone: Ændrer den generelle farvesætning i billedet ved at justere mængden af røde
og grønne toner.
Skarphed: Gør fokus af billedet skarpere eller blødere (sløret).

background image

Eksponering: Ændrer lys og mørke på hele billedet generelt. Når du justerer
eksponering, bliver alle dele af billedet lysere eller mørkere. Hvis du øger
eksponeringen af et billede, kan det formindske dets farver.
Histogram og niveauer: Beskriver alle farveoplysninger i billedet, fra den mørkeste
skygge til venstre til det lyseste område til højre. Toppen af højdepunkterne fortæller
dig, hvor mange farveoplysninger der falder inden for et givent udsnit.

Du indstiller det mørke niveau ved at trække det venstre mærke mod midten. Når

Â

du trækker mærket til højre, indsnævres farveudsnittet, og det kan gøre skyggerne
mere klare. Placeringen af mærket bestemmer, hvor mange oplysninger der er i den
mørkeste del af billedet; alle oplysninger til venstre for mærket udelades fra billedet.
Du kan evt. nøjes med at trække mærket til det punkt, hvor histogrammets linje har
en tydelig bule, som betyder, at der er tilgængelige oplysninger.
Du indstiller det lyse niveau ved at trække det højre mærke mod midten. Når du

Â

trækker mærket til venstre, indsnævres farveudsnittet, og det kan gøre lyse områder
mere klare. Placeringen af mærket bestemmer, hvor mange oplysninger der er i den
lyseste del af billedet; alle oplysninger til højre for mærket udelades fra billedet. Du
kan evt. nøjes med at trække mærket til det punkt, hvor histogrammets linje har en
tydelig bule, som betyder, at der er tilgængelige oplysninger.

Forbedring: Justerer billedet automatisk ved at sprede de røde, grønne og blå toner
jævnt over histogrammet.

4

Du gendanner de originale indstillinger ved at klikke på Nulstil billede.

Du arkiverer evt. ændringer ved at arkivere dokumentet. De indstillinger, der var valgt,
da du arkiverede dokumentet, vil være synlige, hver gang du åbner vinduet Juster
billede.