Numbers - Vælge tekst

background image

Arbejde med tekst

background image

Du vælger et afsnit ved at klikke tre gange i det.

m

Du vælger tekstblokke ved at klikke i begyndelsen af tekstblokken og derefter klikke i

m

slutningen af en anden tekstblok, mens du holder Skiftetasten nede.
Du vælger fra indsætningsmærket til begyndelsen af afsnittet ved at trykke på tasten

m

pil op, mens du holder tasterne Skift og Alternativ nede.
Du vælger fra indsætningsmærket til slutningen af afsnittet ved at trykke på tasten pil

m

ned, mens du holder tasterne Skift og Alternativ nede.
Du udvider det valgte med et tegn ad gangen ved at trykke på venstrepil eller højrepil,

m

mens du holder Skiftetasten nede.
Du udvider det valgte med en linje ad gangen ved at trykke på pil op eller pil ned,

m

mens du holder Skiftetasten nede.
Du vælger flere ord eller tekstblokke, der ikke er anbragt ved siden af hinanden, ved

m

først at vælge den første tekstblok og derefter vælge den næste tekst, mens du holder
Kommandotasten nede.