Numbers - Søge efter og erstatte tekst

background image

Søge efter og erstatte tekst

Du kan finde alle forekomster af et ord eller udtryk i et regneark og vælge at
ændre det til noget andet. Du kan læse om, hvordan du finder og evt. erstatter
formelelementer, i “Finde og erstatte formelelementer” på side 134

Du finder og erstatter tekst på følgende måder:
Du søger efter tekst i et regneark ved at vælge Rediger > Find > Vis søgning.

m

Skriv i søgefeltet den tekst, du søger efter. Du kan også klikke på trekanten i søgefeltet
og vælge Overensstemmelse mellem store/små bogstaver og/eller Hele ord for at
indsnævre søgeresultaterne.
Når søgeresultaterne vises i vinduet, skal du vælge et, som du vil fremhæve i
regnearket.
Du viser søgeresultater for en af de sidste ti søgninger igen ved at vælge en
søgestreng på lokalmenuen i søgefeltet under Seneste søgninger.

background image

Du finder tekst i et regnark eller på det aktuelle ark og erstatter det evt. med anden

m

tekst ved at vælge Rediger > Find > Vis søgninger og derefter klikke på Find & erstat.

Find: Skriv den tekst, du vil finde.
I: Vælg Hele dokumentet eller Kun aktuelt ark på denne lokalmenu for at indstille
omfanget af søgehandlingen.
Overensstemmelse mellem store/små bogstaver: Vælg for kun at finde tekst, hvor
brugen af store og små bogstaver svarer nøjagtigt til indholdet i feltet Find.
Hele ord: Vælg for kun at finde tekst, der svarer til indholdet i feltet Find i sin helhed.
Erstat: Skriv erstatningstekst i dette felt.
Gentag søgning (sløjfe): Vælg for at fortsætte med at søge efter indholdet af feltet
Find, selv efter at hele regnearket eller arket er blevet gennemsøgt.
Næste eller Forrige: Klik for at søge efter den næste eller forrige forekomst af
indholdet i feltet Find. Når der er fundet et element, åbner formelværktøjet og viser
den formel, der indeholder forekomsten af elementet.
Erstat alle: Klik for at erstatte alle forekomster af det skrevne i feltet Find med
indholdet a feltet Erstat.
Erstat: Klik for at erstatte den aktuelle forekomst af indholdet i feltet Find med
indholdet i feltet Erstat.
Erstat & find: Klik for at erstatte den aktuelle forekomst af indholdet i feltet Find og for
at finde næste forekomst.
Brug de andre kommandoer på menuen Rediger > undermenuen Find for at udføre

m

ekstra handlinger.
Find næste eller Find forrige: Finder den næste eller forrige forekomst af den aktuelle
søgetekst uden at erstatte den, startende med det aktuelle ark eller den eller de valgte
celle(r) og søger frem og tilbage gennem regnearket.
Søg med det valgte: Finder den næste forekomst af den valgte tekst..
Hop til det valgte: Viser den valgte tekst, hvis den ikke vises allerede.

196

Kapitel 8

Arbejde med tekst

background image

197

Læs om, hvordan du føjer billeder, figurer, lyd og film til dine

regneark.

Et objekt er et emne, som du kan føje til et regneark og derefter bearbejde. Billeder,
figurer, film, tekstfelter, tabeller og diagrammer er alle objekter.

Dette kapitel fokuserer på billeder (fotografier eller PDF-arkiver), figurer, lyd
og film. Mange af de teknikker til placering og bearbejdning af objekter, som
beskrives i dette kapitel, gælder også tabeller, diagrammer og tekstfelter; specielle
formateringsteknikker til disse objekter beskrives i andre kapitler.

Arbejde med billeder

Numbers accepterer alle formater understøttet af QuickTime, inkl. følgende grafiktyper:

TIFF

Â

GIF

Â

JPEG

Â

PDF

Â

PSD

Â

EPS

Â

PICT

Â

Hvis du vil forøge eller formindske et billedes størrelse meget, bør du overveje at
konvertere det til et PDF-dokument, før du importerer det. Et PDF-arkiv mister ikke
sin skarphed, når du ændrer dets størrelse meget; andre arkivtyper bevarer måske
ikke deres skarphed lige så godt, når du ændrer deres størrelse. Du kan konvertere et
billede til et PDF-dokument vha. hjælpeprogrammet Skærmbillede. Åbn Skærmbillede
(i mappen Programmer/Hjælpeprogrammer), vælg Billede > Udsnit for at optage et
billede, og vælg derefter Arkiv > Udskriv for at arkivere billedet som et PDF-dokument.

9